Powiat działdowski nie zwalnia tempa

2021-05-09 16:00:00 (ost. akt: 2021-05-07 14:59:16)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu działdowskiego! Powiat działdowski otrzymał prawie 9 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejne inwestycje!
Powiat działdowski złożył trzy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych). Wnioski były przygotowane wzorowo, a dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu, wszystkie zaplanowane inwestycje znalazły się na liście podstawowej. Kolejne drogi, które doczekają się przebudowy to: Kurki - Petrykozy - gr. powiatu (etap I), droga powiatowa od granicy miasta Działdowa do Ronda Niepodległości, droga od granicy powiatu do ronda w miejscowości Tuczki. Tym razem powiat działdowski otrzymał aż 65% dofinansowania na zaplanowane inwestycje.

Obrazek w tresci

— Trzeci rok nie zwalniamy tempa. Nie skreślamy żadnych z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a wręcz przeciwnie - jeszcze dokładamy. Otrzymaliśmy prawie 9 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po rozstrzygnięciu przetargów liczymy na oszczędności, z których będziemy mogli zrealizować kolejne inwestycje. Dziękuję za pomoc i zaangażowanie posłowi Robertowi Gontarzowi, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu i innym sprzyjającym nam osobom — mówił Paweł Cieśliński - starosta działdowski.

Obrazek w tresci

Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407- I Etap 5,5 km
Wartość zadania brutto - 6 180 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 017 000,00 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 2 163 000,00
Okres realizacji zadania: 17.05.2021-15.11.2021

Na przebudowę tej drogi mieszkańcy czekali od dawna. W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia, droga zostanie poszerzona, wyrównana i wzmocniona. Konserwacji zostaną poddane przydrożne rowy, istniejące przepusty, chodniki i zjazdy na posesje przyległe do drogi. Uzupełnione i odnowione zostanie oznakowanie drogowe.
— To inwestycja ważna też z punktu widzenia rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa. Droga powiatowa łączy drogę wojewódzką nr 544 z miejscowościami: Kurki, Zakrzewo, Rywociny, Petrykozy w powiecie działdowskim i dalej łączy się z DW 563 w m. Kuczbork (w woj. mazowieckim). Poprzez DW 544 powyższe miejscowości mają zapewnioną komunikację z miastem Działdowo i Iłowo - Osada. Ma szczególne znaczenia ma dla połączenia miasta Żuromin z miastem Działdowo oraz łączy te dwa powiaty. Poza tym dzięki temu połączeniu powiat żuromiński ma bezpośredni dojazd do drogi krajowej nr 7 w kierunku Gdańska i Olsztyna — zaznacza Paweł Cieśliński - starosta działdowski.
To bez wątpienia ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu działdowskiego oraz sąsiednich miejscowości. Poprawa warunków komunikacyjnych ułatwi dojazd do instytucji publicznych, tj. szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia. Droga ta ma także kluczowe znaczenie dla obsługi ponadlokalnego wysypiska śmieci w Zakrzewie prowadzonego przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna" obsługującego kilkanaście gmin z czterech powiatów.

Obrazek w tresci

Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137
Wartość zadania brutto – 4 560 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 964 000,00 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 1 596 000,00 zł
Okres realizacji zadania: 17.05.2021-15.11.2021

W zakres przebudowy drogi wchodzi: wytyczenie i wykonanie nawierzchni drogi ciągu komunikacyjnego i zjazdów na drogi istniejące boczne, oraz przebudowa istniejących chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy mrozoodpornej pod chodniki i ścieżki rowerowe z kruszywa naturalnego -piasku, wykonanie podbudowy pod projektowane chodniki i ścieżki rowerowe z kruszywa kamiennego łamanego, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie parkingów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, wbudowanie krawężnika betonowego, obrzeży betonowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto w okolicy drzew zostaną wbudowane płyty ażurowe w celu zapewnienia właściwego nawodnienia.
Droga powiatowa nr 1587N jest drogą łączącą miejscowość Działdowo położoną w powiecie działdowskim z m. Sarnowo położoną w powiecie nidzickim i dalej prowadzi do miejscowości: Zakrzewo, Kozłówko, Rogóż i Szkotowo. Łączy się bezpośrednio w m. Działdowo z drogami gminnymi, a dalej z powiatowymi i wojewódzkimi.
Droga ta, w miejscowości Działdowo, przebiega tuż przy szpitalu, ośrodku rehabilitacji, pracowniczych ogrodach działkowych, dwóch cmentarzach: komunalnym
i parafialnym, kilku gospodarstw rolnych w Malinowie, prowadzi do Zespołu Szkół w Malinowie i do Szkoły Podstawowej nr 2. Bezpośrednio przy drodze znajduje się duże osiedle domków jednorodzinnych oraz największe osiedle mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych.
— Jest to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Działdowie. Droga ta prowadzi do kompleksu leśnego w Malinowie (terenów rekreacyjnych ze szlakami turystycznymi i obiektami do rekreacji masowej), gdzie znajdują się m.in. stadnina koni, hotel i zakłady usługowe i gastronomiczne. Drogą tą przebiega miejska linia autobusowa, a wzdłuż niej zlokalizowane są liczne punkty handlowe i usługowe. Droga ta stanowi główną oś komunikacyjną dla dwóch największych osiedli mieszkaniowych tj. dla osiedla Leśna i osiedla Ogródki — mówi Paweł Cieśliński - starosta działdowski.


Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu – Tuczki (do ronda) od km 4+517 do km 11+556 o dł.7,039 km.
Wartość zadania brutto – 4 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 2 000 000,00 zł
Okres realizacji zadania: 17.05.2021-15.11.2021


Planowana do remontu droga powiatowa nr 1255N ma szerokość od 5,3 do 5,4 m. Jest drogą o konstrukcji nawierzchni dla ruchu lekkiego KR1. Nawierzchnia drogi jest zdeformowana, posiada liczne uszkodzenia, spękania siatkowe, nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym, pobocza są nierówne z licznymi deformacjami o różnej szerokości i głębokości. W ramach remontu planuje się naprawę jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy kruszywe. Planuje się wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego jezdni oraz zakup i montaż oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych w m. Szczupliny.
Droga powiatowa nr 1255N w powiecie działdowskim na remontowanym odcinku łączy miejscowości Tuczki, Prusy i Szczupliny oraz z drogami wojewódzkimi: DW nr 544 w miejscowości Gródki i DW nr 538 Tuczkach i DW nr 542 w Dąbrównie (na terenie powiatu ostródzkiego). Za pośrednictwem DW nr 542 łączy się drogą krajową nr 7. Droga ta jest używana przez mieszkańców gmin: Rybno i Lidzbark i do przejazdu w kierunku Gdańska i Olsztyna.
— Droga ta pełni bardzo ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu działdowskiego w kierunkach: północ i południe. Wzdłuż drogi zlokalizowane są liczne miejscowości. W tych miejscowościach usytuowane są sklepy, Urząd Gminy, Poczta, Gminny Ośrodek Kultury, OSP i kościół w Płośnicy oraz cmentarz, OSP i sklepy w m. Koszelewy oraz liczne zabudowania gospodarskie. Obecnie bezpośrednio przy drodze nr 1255N realizowana jest inwestycja o charakterze turystycznym i rekreacyjnym nad jeziorem Rumian w m. Szczupliny. Drogę tą wykorzystują ci wszyscy, którzy muszą dojechać do znajdujących się w okolicy Szczuplin
i Dąbrówna ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych. Obszar wzdłuż remontowanej drogi powiatowej charakteryzuje się występowaniem wielu zagospodarowanych turystycznie jezior oraz prowadzi do szlaków turystycznych Welskiego Parku Krajobrazowego — zaznacza Paweł Cieśliński - starosta działdowski.


zl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5