Recykling w gminie jest na zbyt niskim poziomie

2021-03-31 12:37:52 (ost. akt: 2021-03-31 12:56:04)
Sesje odbywają się w reżimie sanitarnym

Sesje odbywają się w reżimie sanitarnym

Autor zdjęcia: zrzut ekranu

We wtorek, 30 marca odbyła się sesja Rady Gminy Płośnica. Obrady rozpoczęły się sprawozdaniem wójta Krzysztofa Groblewskiego, który omówił projekty, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie.
Wójt omówił również wnioski o dofinansowanie, które gmina zamierza dopiero złożyć.

Radni wysłuchali informacji wójta na temat sytuacji epidemicznej w gminie. Podkreślił, że rozpoczęte zostały szczepienia osób starszych. Gmina otrzymała 20 tysięcy nowych maseczek dla mieszkańców.

Podczas obrad omówiono także sposób gospodarowania odpadami. Niestety, nie jest najlepiej. Recykling w gminie jest na zbyt niskim poziomie (poniżej 40% mieszkańców), przez co gminie grożą kary.

Następnym punktem obrad były krótkie sprawozdania przewodniczących z działalności stałych komisji rady gminy.

Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał.
Pierwsze dwie uchwały dotyczyły prognozy i zmian w budżecie gminy. Obie zakończyły się jednogłośnym zatwierdzeniem.

Kolejna uchwała, dotycząca przebudowy drogi w pobliżu Gródek, również została podjęta jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż działek naprzeciwko szkoły w Płośnicy, nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Prioma oraz wydzierżawienie gruntu w obrębie geodezyjnym Przełęk na kolejne 3 lata.

Cztery następne uchwały dotyczyły likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy: przy szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie, przedszkola w Płośnicy im. Ewy Szelburg-Zarembiny, przedszkola w Gródkach przy szkole podstawowej oraz przedszkole przy szkole podstawowej w Wielkim Łęcku. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Radni, również jednogłośnie, przyjęli projekt uchwały, dotyczącej podjęcia działań w sprawie przejęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie.

Następnie radni rozpatrzyli dwie petycje. Jedna dotyczyła poparcia Tymczasowej Rady Polskiego Komitetu Konstytucyjnego. Druga dotyczyła planowanego referendum w gminie. Rada postanowiła nie podejmować stanowiska wobec obu petycji.

Ostatnim punktem było omawianie problemów mieszkańców gminy, jak np. problem ze znakami. Wójt odniósł się do nich i obiecał zajęcie się nimi.

Wójt gminy omówił sprawę odwiedzin rachmistrzów w związku ze zbliżającym się Powszechnym Spisem Ludności.
Na koniec z okazji zbliżających się świąt wójt życzył wszystkim mieszkańcom wszystkiego dobrego.

Jakub Kępa

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5