Joanna Skuza laureatką marszałkowskiego Stypendium Naukowego im. Marka Baumana!

2021-03-10 11:18:47 (ost. akt: 2021-03-10 11:21:50)

Autor zdjęcia: urząd marszałkowski

Mamy pierwszą laureatkę marszałkowskiego Stypendium Naukowego im. Marka Baumana, byłego wieloletniego skarbnika województwa. Bukiet finansowej nagrody (10 000 zł) odebrała Joanna Skuza - mieszkanka Lidzbarka, studentka finansów i rachunkowości oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Pierwsze stypendium naukowe im. Marka Baumana przyznane. Stypendium przyznawane jest studentom (mieszkającym w województwie warmińsko-mazurskim) za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Finansowe wsparcie przyznawane jest za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu czy nauk inżynieryjno-technicznych.
Marek Bauman (zmarły na początku 2019 roku) był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Jego najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

W 2008 roku został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznawaną za dokonania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla.

— Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że był współtwórcą samorządu województwa i współautorem rozwoju naszego regionu — przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Dawał nam wszystkim, którzy z nim pracowaliśmy przez te lata, poczucie bezpieczeństwa. Pewność, że to co robimy jest zgodne z przepisami prawa. Był zaufanym współpracownikiem, a także kolegą. Przyjacielem. Nie mieliśmy wątpliwości, że ustanowienie stypendium naukowego Jego imienia będzie najbardziej adekwatną formą upamiętnienia naszego skarbnika.

Pierwsze stypendium otrzymała Joanna Skuza, mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego, studentka Uniwersytetu Gdańskiego. Za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe może liczyć na finansowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł.

Do pracy nad projektem „Stypendium im. Marka Baumana” zarząd województwa przystąpił już w 2019 roku, a na grudniowej sesji sejmiku w 2020 roku radni podjęli uchwałę, określającą kryteria, sposoby i warunki przyznawania tego stypendium.


Laureatka Joanna Skuza:

Uniwersytet Gdański; Finanse i rachunkowość - pierwszy rok, drugi kierunek równoległy Międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia magisterskie 2 rok.

Publikacje:
• Analiza porównawcza ujęcia zapasów w sprawozdaniu finansowym wg ustawy o rachunkowości i MSR2 „Zapasy” - monografia w j. polskim, współautorstwo, zakres krajowy nr ISBN 978-83-7934-403-1 (sierpień 2020);
• „Porównanie ujęcia wartości niematerialnych i nakładów na prace rozwojowe wg MSSF i US GAAP na przykładzie wybranych grup kapitałowych”; publikacja pokonferencyjna, j. polski, współautorstwo, zakres krajowy ISBN 978-83-955126-0-5 (maj 2020).

Konferencje:
• Konferencja ogólnopolska „Rachunkowość Warta Poznania”, wygłoszenie referatu „Porównanie ujęcia niematerialnych nakładów na prace rozwojowe wg MSSF i US GAAP na przykładzie wybranych grup kapitałowych”, wystąpienie indywidualne, 14.10.2020 r.
• Członek Koła Naukowego Rachunkowości AUDYTOR.
• Członek Fundacji Studenckiej Forum Business Centre CLUB Region Trójmiasto.
• Wiceprzewodnicząca Fundacji Studenckiej Forum Business Centre CLUB Regionu Trójmiasto.

urząd marszałkowski

Obrazek w tresci

fot. urząd marszałkowski

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5