Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania dachów i chodników

2021-02-19 10:28:11 (ost. akt: 2021-02-19 10:30:20)

Autor zdjęcia: archiwum

Policjanci przypominają, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Co istotne, zabronione jest wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę.
Policjanci przypominają o konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych, mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oprócz uszkodzeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

Warto przypomnieć, że za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Mundurowi zwracają również uwagę, że wrzucanie śniegu i lodu na jezdnię jest niedopuszczalne.

Należy pamiętać także o konieczności odśnieżania dachów. Obowiązek ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków, którzy powinni spowodować usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Śnieg w dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie gdy zaczyna się rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii musimy pamiętać o jego regularnym usuwaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. markety, hale oraz magazyny, ponieważ zalegający na dachach śnieg może spowodować katastrofę budowlaną.

red.
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5