Łączy nas wspólny cel

2021-02-07 12:00:00 (ost. akt: 2021-02-05 14:04:41)
Porozumienie w sprawie podjęcia inicjatywy pn. „Południowe Mazury” zostało podpisane 28 czerwca

Porozumienie w sprawie podjęcia inicjatywy pn. „Południowe Mazury” zostało podpisane 28 czerwca

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Piszu

Jeszcze trzy miesiące temu mało kto wiedział o funkcjonowaniu porozumienia ,,Południowe Mazury". Dziś o projekcie głośno jest nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale i ministerialnym. ,,Południowe Mazury" są szansą na rozwój regionu.
Trwa analiza pierwszego projektu strategii opracowanej przez firmę Delta Partner z Cieszyna. Strategia ,,Południowych Mazur" napisana jest dla czterech powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego. Łączy je bowiem wspólny interes: pozyskanie środków finansowych z województwa w celu zmniejszeni różnic w regionie warmińsko-mazurskim.

Wspomniane powiaty są zmarginalizowane w stosunku do innych obszarów, a stanowią niemal 25% obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Łączy je wiele cech wspólnych, ale i podobne problemy. Podjęte działania mają na celu m.in.: stworzenie spójności komunikacyjnej, wyeliminowanie deficytów na drogach ekspresowych w województwie, zintegrować transport pasażerski, rozbudować sieć połączeń komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

— Nasze cztery powiaty zawarły porozumienie w celu uzyskania dodatkowych środków na sieć połączeń kolejowo-samochodowo-lotniczych, tak by podróżny, który wyląduje na lotnisku w Szymanach mógł szybko i bezpiecznie przyjechać do nas. Dlatego też jednym z kluczowych założeń jest wybudowanie trasy ,,Via Masuria" — wyjaśnia Paweł Cieśliński- starosta działdowski. Powiaty działdowski, nidzicki, szczycieński i piski mają wspólne pomysły na przyszłość subregionu. Dotyczą one m.in. wspólnych działań w sferze ochrony zdrowia i edukacji.

— Mamy zamiar opracować wspólnie plan rozwoju szpitali z perspektywą na 5-10 lat do przodu. Ponadto pracujemy nad skoordynowaniem tworzenia nowych profili w szkołach ponadpodstawowych by nie dublowali absolwentów danej branży w naszym subregionie. Nasze działania opierają się na współpracy, a nie rywalizacji — podkreśla Paweł Cieśliński.

Starosta zaznacza, że ważnym elementem tworzenia strategii są powołane cotygodniowe spotkania z burmistrzem i wójtami. Pozwalają one na na wymianę informacji i uczenie się od siebie nawzajem. Inicjatywa utworzenia Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury" jest też dobrze postrzegana przez samorządowców. To bowiem szansa na zdobycie środków unijnych. Jak podkreślali starostowie bez dobrej współpracy i chęci wójtów i burmistrzów tej strategii by nie było. — Współpraca między powiatami jest wzorowa. Wszystkie gminy przyłączyły się do podpisania porozumienia i wspólnych działań w kwestii opracowania strategii i jej głównych celów. — zaznaczył Paweł Cieśliński.

Oprócz świadczenia usług na wyższym poziomie wspólnym celem łączącym cztery powiaty jest również rozwój turystyki. — Wszystkie nasze powiaty są atrakcyjne turystycznie. Nie mamy może tak wielkich jezior, jak powiaty wysunięte na północ, ale mamy mnóstwo terenów zielonych, lasów i mniejszych jezior, które stanowią ogromne zaplecze turystyczne i są chętnie odwiedzane — mówił Paweł Cieśliński- starosta działdowski. Z czego słynie powiat działdowski?

— Mamy wspaniałe wyroby regionalne przygotowywane przez stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich, m.in. ser koryciński, dżemy, konfitury, syropy. Działdowo to też wspaniała historia pogranicza, mamy ostatni zamek krzyżacki, najbardziej wysunięty na południe, który był jedną z najważniejszych i najmocniejszych twierdz pogranicza krzyżacko – mazowieckiego. Posiadamy piękną architekturę sakralną, dworki, kamienice, 100-letnie domy. Przede wszystkim jednak mamy bardzo aktywnych mieszkańców i przedsiębiorców. W powiecie działdowskim działają duże firmy, jak chociażby Heinz-Glass, Dekorglass, Stwarzamy warunki do rozwoju i przyciągamy nowych inwestorów. Przykładem może być otwarcie fabryki Classic Sofa w Lidzbarku. Przyciągamy nowoczesne zakłady, co przynosi nam wymierne korzyści w postaci nowych miejsc pracy i podatków — zaznacza Paweł Cieśliński.

Przygotowywane są specjalnie dedykowane programy rządu na poziomie krajowym oraz samorządu województwa w ramach nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027. Starostowie liczą, że marka Południowe Mazury wpisze się w nie na stałe.
— Dwa trzy lata temu jeszcze mało kto wiedział że ,,Południowe Mazury" w ogóle istnieją i funkcjonują. Obecnie rozmawia się o nas głośno w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkim, ale i na szczeblu ministerialnym. Cieszymy się bardzo, że ten nasz nowy produkt stał się widoczny i o nim się mówi. Mamy nadzieję, ze z tych rozmów naszego obszaru funkcjonalnego da nam coś, co przyniesie ogromne korzyści dla naszego subregionu, dla naszych czterech powiatów — podsumował Paweł Cieśliński- starosta działdowski.

Południowe Mazury w cyfrach:
>Administracyjnie obszar Południowych Mazur tworzą 4 powiaty, 22 gminy, w tym 12 wiejskich, 8 miejsko-wiejskich i dwa miasta
>Z łączną powierzchnią prawie 6 tys. km2 tworzy on wycinek ponad 23% powierzchni naszego województwa
>W sieci osadniczej są 483 sołectwa
>Użytki rolne to 42,5% przy średniej wojewódzkiej = 54,2%
>Grunty leśne to 46,4% przy średniej wojewódzkiej = 32,8%
>Liczba mieszkańców PM to 223.507 osób, co stanowi blisko 16% mieszkańców województwa
I jeden z ważnych wskaźników:
-7.897 osób – wskaźnik migracji – który oznacza, że w latach 2010-2019 – więcej osób opuściło Południowe Mazury niż się tu osiedliło
>Układ komunikacyjny PM, to droga ekspresowa S7, 5 dróg krajowych i 11 dróg wojewódzkich
>Drogi powiatowe i gminne to ponad 6 tys. km, co stanowi 21% dróg tego typu w województwie
>5 linii kolejowych i regionalny port lotniczy w Szymanach pod Szczytnem
>Ścieżki rowerowe to tylko 96 km
>Pozytywna informacja dla powiatu nidzickiego: w latach 2010-2019 największy przyrost dróg o powierzchni twardej ulepszonej przoduje powiat nidzicki ze wskaźnikiem wzrostu blisko 218%.
>W 2019 r. wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł średnio 5,3%, co jest porównywalne z sytuacją w regionie 5,2%, ale gorsze od sytuacji ogólnokrajowej – 3,8%.

zl

[i]Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych.
Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego - Południowych Mazur obejmujących teren naszej gminy oraz pozostałych gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5