Ruszyła akcja „Biała Wstążka”

2019-11-26 16:38:35(ost. akt: 2019-11-26 16:57:15)
POWIAT\\\ Akcja „Biała Wstążka” już ruszyła. Jest to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.
Akcja „Biała Wstążka” rozpoczyna się każdego roku na przełomie listopada i grudnia. W tym czasie na całym świecie odbywają się akcje związane z kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskiej Karty”, którą wszcząć może policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Obrazek w tresci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-13.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie Osadzie
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-13.00
Wsparcie, konsultacje, porada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-14.00
Przypinanie białych wstążek dla mieszkańców Gminy Rybno przez wolontariuszy oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Lidzbarku
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-12.00
Dyżur w siedzibie MOPS w Lidzbarku przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego, dzielnicowego, psychoterapeuty, pedagoga szkolnego, przedstawiciela GKRPA,
Rozwieszenie na terenie gminy plakatów informujących o Kampanii,
Zamieszczenie informacji dot. Kampanii w listopadowym numerze bezpłatnego biuletynu wydawanego przez Burmistrza Lidzbarka dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark;

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5