Działania pn. „Jestem świadomy, Jestem odpowiedzialny”.

2019-11-20 11:37:14 (ost. akt: 2019-11-20 11:39:10)

Autor zdjęcia: Kpp

Uświadamianie młodych ludzi odnośnie ich odpowiedzialności i zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz edukacja młodzieży pod kątem przepisów prawnych stanowi ważny element w działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej przez Policję.
W Działdowie policjantki spotkały się z młodzieżą i przeprowadziły działania pn. „Jestem świadomy, Jestem odpowiedzialny”.

Do popełniania czynów karalnych, jak również zjawisk świadczących o demoralizacji nieletnich, jak np. spożywanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania w stan odurzenia, palenia papierosów, wagarowania itp. najczęściej dochodzi w czasie, gdy młodzież powinna przebywać na zajęciach szkolnych lub w niedalekiej odległości od placówek oświatowych.

Aby przybliżyć młodzieży związaną z tym problematykę i przestrzec przed niewłaściwym zachowaniem w Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Sportowej w Działdowie przeprowadzono działania pn. „Jestem Świadomy, Jestem Odpowiedzialny”. Organizatorem przedsięwzięcia była policjantka zajmująca się sprawami nieletnich oraz pedagog szkolny.

Młodzież pisała test wiedzy ze znajomości przepisów dotyczących osób nieletnich i ich odpowiedzialności prawnej. Zmagania konkursowe poprzedziła pogadanka, którą przeprowadziła policjantka. Młodzież z klas siódmych i ósmych dzielnie spisywała się podczas rozwiązywania pytań testowych i nie obyło się bez dogrywek. W każdej z klas nagrodzone zostały po trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów.


KPP Działdowo

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5