Pilnuj sąsiada, bo więcej zapłacisz za śmieci!

2019-09-01 16:00:00 (ost. akt: 2019-08-30 08:53:19)

Autor zdjęcia: Natalia Zdunek

Już niedługo mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą odczuć bolesne skutki finansowe. Czeka nas odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli sąsiedzi nie będą segregować śmieci - więcej zapłacą pozostali mieszkańcy danego bloku.
Sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, potocznie zwaną ustawą śmieciową. Nowe rozwiązania mają motywować mieszkańców do segregowania śmieci. Ci którzy odpadów nie segregują zapłacą za wywóz od dwóch do nawet czterech razy więcej niż ci, którzy segregują śmieci.

W naszym powiecie podwyżki nie będą aż tak bardzo dotkliwe. Obecnie stawka za odpady segregowane wynosi 12 zł, za niesegregowane - 48 zł i może wzrosnąć o kilka, ale na pewno nie kilkanaście złotych. We wrześniu 2019 r. Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" ogłosi nowy przetarg, w wyniku którego zostanie wybrana firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych na lata 2020-2022.

— Zgodnie z nową ustawą, ustalona zostanie stawka za odbiór 1 tony odpadów. Oznacza to, że przewoźnik będzie rozliczany z ilości dostarczanych odpadów, a nie jak do tej pory, ryczałtowo — wyjaśnia Kazimierz Kordecki- przewodniczący EZG "Działdowszczyzna".

Ale to nie jedyne zmiany, jakie czekają mieszkańców. Unia Europejska nakłada na Polskę przepisy w zakresie obowiązku segregowania odpadów. Nowa ustawa może okazać się dotkliwa dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

— Wszyscy zarządcy będą zmuszeni zmienić strukturę pojemników w altanach. Obecnie w wiatach przeważają pojemniki na odpady zmieszane. Po wejściu w życie ustawy, struktura ta ulegnie zmianie - dominować będą pojemniki na odpady segregowane — wyjaśnia Kazimierz Kordecki.

Takie działanie skutkować będzie odpowiedzialnością zbiorową. Jeżeli sąsiedzi nie będą segregować śmieci - więcej zapłacą pozostali mieszkańcy danego bloku, do którego przynależna jest konkretna wiata śmietnikowa.

— Zarządca może złożyć deklarację dotyczącą danego bloku i przypisanej do niego altany. Konsekwencje za niesegregowanie śmieci poniesie jednak cały blok, a nie cała wspólnota bądź spółdzielnia — zaznacza przewodniczący związku.

Oznacza to, że w przypadku wykrycia nieprawidłowego stosunku ilości odpadów segregowanych do niesegregowanych, opłata za wywóz nieczystości wzrośnie tylko dla danego bloku, w którym zjawisko to zostało zaobserwowane, a nie dla wszystkich budynków zarządzanych przez daną spółdzielnię czy wspólnotę.

Tym samym, w przypadku niesegregowania śmieci, bolesne skutki finansowe odczuje cały blok. Kazimierz Kordecki podkreśla, że ilość odpadów segregowanych w danej wiacie będzie sprawdzana.

— Jeżeli wykryjemy, że gospodarowanie odpadami jest nieprawidłowe, będziemy wysyłali do zarządcy informację pisemną i niezgodności z ustawą. Dopiero jak sytuacja się powtórzy, podejmiemy decyzję zmieniającą deklarację — podkreśla Kazimierz Kordecki.

Ustawa ma zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów. Do tej pory mieliśmy w tym zakresie pewną dobrowolność, po wejściu w życie noweli, będzie to nasz obowiązek.


zl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5