Nowy sprzęt w działdowskim szpitalu

2019-01-04 12:00:00(ost. akt: 2019-01-03 12:05:23)
Nowy szpitalny sprzęt

Nowy szpitalny sprzęt

Za kwotę 97 200 złotych działdowski szpital zakupił pięć monitorów kardiologicznych i centralę monitorującą. Zakup został dofinansowany ze środków budżetu państwa.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił 5 monitorów kardiologicznych i centralę monitorującą, na potrzeby sali intensywnej opieki kardiologicznej w Wieloprofilowym Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Reumatologicznym. Całkowity koszt zakupu to kwota 97 200 zł
Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Zdrowia w kwocie 82 620 zł, tj. 85 procent na realizację zadania pn.
Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard na lata 2017-2020.

(IP)


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5