Ruszyła akcja „Biała Wstążka”

2018-11-30 12:00:00(ost. akt: 2018-11-30 11:22:45)
POWIAT\\\ Akcja „Biała Wstążka” już ruszyła. Jest to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. na Warmii i Mazurach została zainaugurowana 23 listopada w Nowym Mieście Lubawskim. U nas rusza od 1 grudnia.
Akcja „Biała Wstążka” rozpoczyna się każdego roku na przełomie listopada i grudnia. W tym czasie na całym świecie odbywają się akcje związane z kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskiej Karty”, którą wszcząć może policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

(IP)


PAMIĘTAJ!
* W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia
* W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej — możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
* Skorzystaj z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 801-120-002 lub Policyjnego Telefonu Zaufania – 800-120-226.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy
1 grudnia 2018 r. w godz. 8.00-12.00

Urząd Gminy w Płośnicy
1 grudnia 2018 r. w godz. 13.00-16.00

Miejski Zespół Interdyscyplinarny Gmina Lidzbark
1 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-12.00
Dyżur przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego i psychoterapeuty. Rozwieszanie na terenie gminy plakatów informujących o Kampanii. Zamieszczenie informacji dot. Kampanii w listopadowym numerze bezpłatnego biuletynu wydawanego przez Burmistrza Lidzbarka dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
1 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-15.00
Udzielanie informacji oraz przypinanie białych wstążek przez wolontariuszy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
1 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-15.00
Udzielanie informacji oraz przypinanie białych wstążek przez wolontariuszy

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5