Bezpieczny senior – spotkanie z podopiecznymi Domu „Senior-Wigor”

2018-11-07 12:05:00 (ost. akt: 2018-11-07 12:06:55)
Uczestnicy spotkania z pracownikami ZUS i policją

Uczestnicy spotkania z pracownikami ZUS i policją

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, w szczególności klientów ZUS to temat spotkania, które odbyło się we wtorek 30 października pracowników ZUS i policji z seniorami.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, w szczególności klientów ZUS i podejmowanie wobec nich wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych z Policją oraz zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa stanowią fundament porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnikami spotkania, które odbyło się we wtorek 30 października byli podopieczni Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z Działdowa.
Osoby starsze z zaciekawieniem wsłuchiwały się w prezentowane treści, zadawały pytania zarówno pracownikowi ZUS, odnośnie świadczeń i przyszłości finansowej osób w wieku przedemerytalnym oraz policjantkom w obszarze zapobiegania przestępstwom na wnuczka oraz możliwości szybkiego skontaktowania się z policją , w tym z dzielnicowym. Seniorzy obejrzeli spoty i filmiki promujące właściwe zachowania, otrzymali ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, etui zabezpieczające kartę zbliżeniową przed odczytaniem zawartych na niej informacji przez osoby trzecie oraz elementy odblaskowe w postaci opasek na rękę zwiększających widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego i wpływających na poprawę ich bezpieczeństwa.

Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli zostało zawarte 8 czerwca br.
W ramach wzajemnej współpracy strony zobowiązały się do podnoszenia poziomu wiedzy obywateli, głównie seniorów, w tym klientów ZUS na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa tej grupy społeczeństwa. Policja wraz z ZUS-em prowadzą spotkania z osobami starszymi i uświadamiając je o zagrożeniach w obszarze przestępczości korupcyjnej, podnoszących wiedzę na temat świadczeń emerytalnych i zabezpieczaniem swoich danych osobowych. Policjanci promują aplikację Moja Komenda ułatwiającą kontakt z dzielnicowym i przypominają o zagrożeniach oszustwami metodą ”na wnuczka”, „na policjanta” i sposobach działania sprawców tego rodzaju przestępstw.

(IP)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5