Jak ominąć górę lodową?

2018-10-11 16:00:00 (ost. akt: 2018-10-11 14:59:58)
Władysław Kubiński zaprasza na zebranie to odbędzie się 17 października 2018 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Działdowie o godz. 15:30

Władysław Kubiński zaprasza na zebranie to odbędzie się 17 października 2018 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Działdowie o godz. 15:30

Autor zdjęcia: Szymon Wyrostek

Dzień 14 listopada 1891 rok jest to dzień urodzin Fredericka Bantinga, odkrywcy insuliny, leku dającego życie chorym na cukrzycę. Do tego czasu był to wyrok śmierci dla chorych na cukrzycę typu I. Międzynarodowa Federacja Cukrzycowa (IDF), Światowa Organizacja Zdrowia oraz ONZ w specjalnej rezolucji (61/228) ogłosiły ten dzień „Dniem Walki z Cukrzycą”.
W rezolucji tej ONZ zachęca wszystkie kraje członkowskie, ich rządy, organizacje pozarządowe do obchodzenia „Dnia Walki z Cukrzycą”. Dlatego najważniejsze organizacje międzynarodowe apelują do nas obywateli świata, abyśmy to robili. Jako odpowiedź przytoczę następującą wypowiedź Pierre Lefebvre byłego przewodniczącego IDF „Okręt Titanic już żegluje, góra lodowa czeka, jeśli nie zmieni kursu katastrofa jest nieunikniona”. Podobnie jest z cukrzycą. W 2006 roku stwierdzono u dwóch milionów Polaków cukrzycę w 2018 roku było już trzy miliony. Widać tu wyraźnie, że nie zmieniamy kursu . Trzeba zadać sobie następujące pytanie: jak zmienić ten kurs, aby nie doprowadzić do katastrofy. Na to pytanie chcemy spróbować odpowiedzieć na Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej z okazji „Dnia Walki z Cukrzycą” w Działdowie. Weźmie w niej udział około 250 diabetyków z całego kraju oraz profesorowie, naukowcy, samorządowcy. Niestety najprawdopodobniej bez przedstawiciela Ministra Zdrowia, gdyż kierownik tego resortu odmówił nam swego patronatu.
Odpowiedź na to pytanie nie dotyczy tylko chorych na cukrzyce, choć na tą chorobę choruje w Polsce 10% ludzi dorosłych. Cukrzyca jest jednym z głównych konsumentów budżetu NFZ. Masowość występowania powoduje takie straty ludzkie ,społeczne i produkcyjne, że wpływa na wielkość dochodu narodowego. W związku z tym musi stanowić przedmiot zainteresowania całego społeczeństwa i państwa. ONZ zaleca konieczność tworzenia państwowych i społecznych programów zwalczania cukrzycy, głównie poprzez zapobieganie. W Polsce jest obecnie sytuacja niebezpieczna z powodu niedowartościowania cukrzycy, a zwłaszcza w jej zapobieganiu. Stąd wynika tak lawinowy wzrost zachorowań. Leczenie powikłań jest około ośmiokrotnie droższe niż leczenie samej cukrzycy, więc u ludzi chorych też należy zapobiegać powikłaniom. W tej sytuacji nasza działdowska propozycja jest taka, aby wykorzystać tezy zawarte w książce z 2006 roku pt. „Cukrzyca w Polsce- można lepiej” do zbudowania modelu medyczno-ekonomiczno- społecznego, zapobiegania chorobie i jej powikłaniom, poprzez jej wznowienie z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami tej książki lub napisania nowej pt. „Cukrzyca w Polsce- powinno być lepiej”. Autorami tej pozycji są Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas oraz Zofia Szczeklik- Kumala. Przeprowadziłem już rozmowę z jej redaktorem naukowym Prof. J. Tatoniem, który twierdzi, że chętnie się tego podejmie. To wydanie zostałoby przesłane do wszystkich władz państwowych, samorządowych wszelkich szczebli, lekarzy zajmujących się tą problematyką, w tym lekarzy rodzinnych, wszystkich ogniw stowarzyszeń diabetologicznych (od kół po zarządy główne) oraz szpitali. Przez władze państwowe rozumiem Prezydenta, Premiera, wszystkich senatorów, posłów, ministrów i wojewodów. Wtedy można wywierać presje na podjęcie właściwych decyzji i uniknąć zderzenia z górą lodową. Na konferencji zaproponujemy uchwalenie orędzia, deklaracji do wszystkich zajmujących się cukrzycą w tym Zarządu Głównego PSD, aby przyjęli taki tok zapobiegania i leczenia cukrzycy jaki zostanie zaproponowany w tej książce. Znane są na świecie takie deklaracje z Saint Vincent. Deklaracja Waszyngtońska i Wiślańska przyniosły duży postęp w krajach, które je zastosowały. Mam nadzieję, że deklaracja działdowska ma szanse doprowadzić do zdynamizowania walki z tą dżumą XXI wieku, tym samym uniknąć kolizji z tą już kilkokrotnie wspomnianą górą lodową.
Aby lepiej przygotować się do przedstawienia tej deklaracji, chcemy na zebraniu otwartym Koła Miejsko- Powiatowego w Działdowie w obecności Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Starosty Powiatu Działdowskiego, Burmistrza Miasta Działdowo, oraz Wójta Gminy Działdowo (wszystkie szczeble samorządu terytorialnego) przedyskutować ten problem raz jeszcze. Będzie to okazja do debaty na temat efektywności całego systemu ochrony zdrowia.

Zebranie to odbędzie się 17 października 2018 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Działdowie o godz. 15:30. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Bylibyśmy wdzięczni za anons telefoniczny 23 697 07 24.

Autor cytatu:


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5