To już VIII edycja Biegu Tropem Wilka!

2024-06-17 19:32:27(ost. akt: 2024-06-17 19:35:17)

Autor zdjęcia: SK

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegania i Nordic Walking na VIII edycję Biegu Tropem Wilka, która odbędzie się w malowniczej miejscowości Grądy w dniu 14 lipca 2024, o godz. 16:00!
VIII Bieg Tropem Wilka regulamin:

ORGANIZATOR
• Sołtys wsi Grądy – Mirosław Remus
• Rada Sołecka
• Radny Gminy Rybno – Łukasz Głowacki
• OSP w Grądach
• OSIR Rybno
• Rozbiegane Działdowo – Marcin i Wioletta Kasprowicz
• Starostwo Powiatowe w Działdowie
• Radny Powiatu Działdowskiego – Sylwester Kasprowicz

PARTNERZY
• Wójt Gminy Rybno
• Serwis informacyjny — Syla

Obrazek w tresci

CEL IMPREZY
• popularyzacja biegów oraz nordic walkingu jako formy ruchu i elementu zdrowego trybu życia
• promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Grądy, mieszkańców gminy Rybno oraz wszystkich innych miejscowości
• umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
• promowanie walorów krajobrazowych i turystycznych sołectwa Grądy
TERMIN I MIEJSCE
• 14 lipca (sobota) 2024 roku godz.16:00
• Grądy, plac zabaw (mapka w załączniku), 13 – 220 Rybno.
BIURO ZAWODÓW
• Grądy, plac zabaw (mapka w załączniku), zorganizowany parking dla uczestników
DYSTANS

• zawody rozgrywane będą na dystansie 5 km
• trasa pofałdowana, cross w 75%, asfalt w 25%
• start i meta przy BIURZE ZAWODÓW

ZASADY UCZESTNICTWA

• uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie, które w BIURZE ZAWODÓW podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
• zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na start w zawodach
• zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków

OPŁATA STARTOWA

• 30 zł płatne w biurze zawodów, dn. 14.07.2024r. tj w dniu zawodów

ZGŁOSZENIA

• Zapisy: zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres bieggrady@gmail.com oraz na miejscu, 14 lipca, od godz. 14:00 do 15:30 w biurze zawodów (pod warunkiem dostępności wolnych miejsc)
• w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, określić rodzaj rywalizacji : BIEG/NORDIC WALKING oraz opcjonalnie klub zawodnika.
• Limit miejsc wszystkich uczestników: 60

LIMIT CZASU

• 60 minut

KARTA STARTOWA

• Brak

KATEGORIE

• OPEN kobiety i mężczyźni (3 pierwsze miejsca)
• pierwsze 3 miejsca w kategoriach osobno dla kobiet i mężczyzn (16-39 lat, 40-49 lat oraz 50+) (kat. wiekowe dot. tylko biegaczy)
*miejsca open i w kategoriach nie dublują się
• Nordic walking 3 pierwsze miejsca open, osobno dla kobiet i mężczyzn


NAGRODY

• każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal
• dla najszybszych 3 osób w kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn przewidziano puchary
• organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród rzeczowych
• po zawodach odbędzie się losowanie nagród dla zawodników, którzy ukończyli bieg

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• limit zawodników wynosi 60 miejsc (liczy się kolejność zgłoszeń)
• ręczny pomiar czasu
• zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
• uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
• ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora
• organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o których poinformuje
• zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu
• udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5