Dziecko na rowerze

2024-05-14 09:10:00(ost. akt: 2024-05-14 08:47:31)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: pixabay

Jesteś rodzicem, masz małe dziecko i zastanawiasz się nad jego bezpieczeństwem podczas jazdy na rowerze? Młodsze dziecko możesz przewozić na swoim rowerze. Starsze może poruszać się własnym jednośladem pod twoją opieką lub samodzielnie.
Chcąc zachować się zgodnie z prawem i mieć pewność, że twoje dziecko jest bezpieczne w czasie jazdy rowerem:

Te przepisy musisz znać!

Art. 33 Ust. 2 Prawo o ruchu drogowym:

„Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.”

Art. 63 Ust. 3 Prawo o ruchu drogowym:

„Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz: (…) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy”.

Oznacza to, że dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby. Albo na rowerze w specjalnym foteliku, albo (od niedawna) w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fotelik jak i przyczepka muszą być dostosowane do przewożenia dzieci. Długość zespołu 2 pojazdów: rower + przyczepka, nie może przekraczać 4 metrów.

W przypadku starszych dzieci, gdy potrafią samodzielnie kierować rowerem, należy pamiętać o podstaowywch zasadach poruszania się przez nie jednośladem.

Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z art. 2 Kodeksu Drogowego, dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku. Osoba dorosła, która dzieckiem się opiekuje, może iść obok niego po chodniku, lub jechać na rowerze - także po chodniku. Art. 33 pkt 5. dopuszcza jazdę na rowerze po chodniku osoby dorosłej, właśnie w przypadku, kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 10.

„Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.”

Dziecko, które ukończyło 10 rok życia i posiada kartę rowerową, staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i może samodzielnie poruszać się rowerem, pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

Należy pamiętać, że:

- Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Po ukończeniu 18. roku życia dokument taki nie jest wymagany.
- Osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej porusza się po drogach na zasadach ruchu pieszych.

Ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący, pamiętali o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru, także ma duży wpływ na bezpieczeństwo.

Kierowców przestrzegamy, aby podczas wyprzedzania rowerzysty zachowywali szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp. Odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących obowiązku posiadania kasków ochronnych czy kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o respektowanie przepisów ruchu drogowego oraz o wzajemny szacunek.
kpp

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5