Powiat Działdowski uzyskał dofinansowanie na wsparcie pieczy zastępczej!

2024-04-16 17:00:00(ost. akt: 2024-04-16 12:28:13)

Autor zdjęcia: Fot: Starostwo Powiatowe w Działdowie

5 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Przyszłość w Rodzinie” w ramach priorytetu 9 – Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej.
Łączna wartość projektu wyniesie 1.212.120,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1.104.154,74 zł, natomiast wkład własny – 107.965,26 zł.

Piecza zastępcza to działania na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Projekt, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, skierowany jest do rodzin zastępczych z terenu powiatu działdowskiego.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2028 r.
Benedykt Perzyński

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5