Paweł Cieśliński - starosta działdowski: Wynieśliśmy powiat na inny poziom

2024-03-23 13:55:53(ost. akt: 2024-04-05 12:53:05)
Paweł Cieśliński podziękował za wyróżnienie

Paweł Cieśliński podziękował za wyróżnienie

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

O zrealizowanych zadaniach, inwestycjach w zdrowie i edukację oraz planach samorządowych rozmawialiśmy z Pawłem Cieślińskim - starostą działdowskim podczas VIII Kongresu Przyszłości Warmii i Mazur.
— Panie starosto lata 2018-2023 były bardzo dobrym czasem dla rozwoju powiatu działdowskiego. Udało się zrealizować naprawdę wiele inwestycji o czym świadczy chociażby wzrost wydatków bieżących i majątkowych z budżetu powiatu z 71 do 143 mln zł.
— Cieszymy się bardzo, że udało się tak wiele środków zainwestować w nasz powiat. To kwota ponad 200 mln zł zainwestowanych w przeciągu ostatnich 5 lat, z czego powiat działdowski pozyskał ponad 160 mln zł. Dzięki temu w powiecie działdowskim udało się zrealizować naprawdę wiele inwestycji i wynieść powiat na zupełnie inny poziom, nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale także w zakresie dbałości o naszych mieszkańców. Środki wydatkowane były również na mniejsze zadania i na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, wspieranie organizacji pozarządowych, promocję sportu, kultury.

— Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że powiat działdowski w ostatnich latach pozyskał naprawdę wiele dofinansowań. Udało się zrealizować rekordową liczbę inwestycji. Z których zadań jesteście najbardziej dumni?
— Wszystkie zrealizowane zadania nas cieszą. Udało nam się wykonać kilka sztandarowych zadań, a mianowicie uratować zlikwidowany wiele lat temu Zespół Szkół w Gródkach, rozpoczęliśmy remont głównych budynków a w czerwcu kończymy remont pierwszego budynku, w którym będzie znajdowało się Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne. Stawiamy na edukację zdrowotną, czyli kształcenie pielęgniarek oraz centrum rehabilitacyjne a docelowo chcielibyśmy rozpocząć w nim rehabilitację kardiologiczną. W drugim budynku, a będzie to budynek po byłym internacie, znajdzie się centrum senioralne, czyli całodobowy Dom Seniora, a na wyższych piętrach będą pokoje dostosowane pod potrzeby studentów pielęgniarstwa i innych kierunków, ale również dla osób, które będą przyjeżdżały na rehabilitację i będą chciały spędzić kilka dni na miejscu. Do tego trzeci budynek po byłej stołówce, który jest w trakcie remontu, gdzie Spółdzielnia Socjalna ,,Każdy jest ważny" prowadzi swoją działalność gastronomiczną i do tego dzierżawimy część pomieszczeń pod bar, który również świadczy usługi gastronomiczne dla mieszkańców - a w przyszłości również dla studentów i wszystkich osób przebywających na terenie Gródek. Zainwestowaliśmy już 18 mln zł, ale myślę, że tych środków będzie potrzeba więcej. Cieszymy się, że z zaniedbanego, opuszczonego zespołu udaje się przygotować tak fantastyczne miejsce.
Kolejną inwestycją, z której jesteśmy szczególnie dumni jest uratowanie jednego z zabytkowych budynków w Zespole Szkół w Malinowie. Podpisaliśmy umowę na modernizację tego obiektu - od 1 stycznia 2025 r. będzie w nim funkcjonowało jedyne w Polsce Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego. Branża szklarska jest bardzo dobrze rozwinięta w Działdowie - mamy firmy, które posiadają dwie huty oraz zakłady zdobienia szkła. Teraz będą mogli przyjeżdżać do nas ludzie z całej Polski i kształcić się w tej dziedzinie. W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy budynek dydaktyczny z internatem, przygotowane są w tej chwili 24 miejsca noclegowe z możliwością rozbudowy. To inwestycje, w realizację których nie wszyscy wierzyli. A jednak nam się udało.

— Modernizacji doczeka się także Szpitalny Oddział Ratunkowy w działdowskim szpitalu - powiat działdowski otrzymał na ten cel 15 mln zł, co stanowi najwyższą dotację w województwie. W Działdowie postanie też Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Proszę powiedzieć coś więcej o tych inicjatywach.
— W działdowskim szpitalu inwestycje prowadzimy od 5 lat. Niestety, wiele wcześniejszych lat nieinwestowania i wyczekiwania powoduje, że obiekt nie jest dostosowany do dzisiejszych czasów. W zdrowie, podobnie jak w inne dziedziny jak oświata czy kultura, trzeba inwestować każdego roku. Udało się rozbudować i wyremontować oddział psychiatryczny, zamontować nowe windy, przygotować całą diagnostykę obrazową, chyba najlepszą w województwie: przez rezonans, tomograf, nowe RTG, aż po pracownię endoskopową. Kolejnym etapem jest także modernizacja oddziału SOR-u. To nie koniec naszych inwestycji w szpital; mamy przygotowaną dokumentację na modernizację oddziału intensywnej opieki medycznej i ginekologiczno-położniczego. W tej chwili jesteśmy w trakcie poszukiwania środków finansowych, myślę że się to uda, i dwa kolejne oddziały będą modernizowane.

— Niespełna 3 tygodnie temu powiat działdowski udzielił też pomocy finansowej na budowę basenu w Działdowie. Kiedy mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z tego obiektu?
— Jest już podpisana umowa z wykonawcami. Powiat działdowski, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, również partycypuje w finansowaniu tej inwestycji. W ciągu 2 lat inwestycja ma być zakończona i nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z tego obiektu. Po sąsiedzku chcielibyśmy wybudować nową salę gimnastyczną, która byłaby wykorzystywana przede wszystkim przez naszych tenisistów, którzy są jednymi z najlepszych w Polsce i w Europie. Jest to ogromna promocja i prestiż dla powiatu działdowskiego.

— Panie starosto przed nami wybory samorządowe. Kandyduje Pan do rady powiatu. Jakie przedsięwzięcia chciałby pan jeszcze zrealizować?
— Przede wszystkim chciałbym kontynuować rozpoczęte plany. W tym roku rozpoczęte są już inwestycje za 60 mln zł. Chcę dokończyć rozpoczęte zadania i skupić się na rozwoju oświaty, po to, by pozyskać jak największą liczbę uczniów, również spoza naszego powiatu. A do tego musimy przygotować dobrą ofertę edukacyjną. Zależy mi także na poprawie jakości funkcjonowania naszych mieszkańców - zmodernizowaliśmy wiele kilometrów dróg, a w tej chwili chcemy skupić się na inwestycji w dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Od edukacji przez wspomnianą wcześniej poradnię psychologiczno-psychoterapeutyczną po seniorów. Uruchomiliśmy poradnię onkologiczną z poradnią chirurgii onkologicznej. Stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej oferty na terenie powiatu działdowskiego zatrzyma młodych ludzi w Działdowie oraz sprawi, że seniorzy będą miel jak najlepszą opiekę. Do tego oczywiście obiekt senioralny, który chcemy przygotować w Gródkach, obiekt ginekologiczno-położniczy na jak najwyższym poziomie na potrzeby naszych młodych matek. Pomysłów mamy naprawdę bardzo dużo, jednak w najbliższym czasie skupiamy się przede wszystkim na dzieciach, młodzieży i osobach starszych.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5