Współpraca z gminami w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2024-02-25 16:00:00(ost. akt: 2024-02-23 16:11:25)
W latach 2019 – 2023 Powiat Działdowski systematycznie podejmował współpracę z samorządami gminnymi, która obejmowała m.in. współdziałanie na rzecz realizacji ważnych dla mieszkańców zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Realizowane zadania odpowiadały na potrzeby lokalnych środowisk oraz były wydarzeniami cieszącymi się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu działdowskiego oraz uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego i kraju.

W 2023 roku zostało podpisanych:
14 umów z 5 gminami na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 65 000 zł,
7 umów z 3 gminami na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 19 000zł.
Powiat w 2023 roku udzielił dotacji 5 gminom na realizację 21 zadań publicznych w łącznej wysokości 84 000 zł.

W 2022 roku zostało podpisanych:
10 umów z 4 gminami na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 24 178 zł,
6 umów z 2 gminami na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 13 639zł.
Powiat w 2022 roku udzielił dotacji 4 gminom na realizację 16 zadań publicznych w łącznej wysokości 37 817 zł.

W 2021 roku zostały podpisane:
3 umowy z 2 gminami na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 4 200 zł,
4 umowy z 1 gminą na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 9 660zł.
Powiat w 2021 roku udzielił dotacji 2 gminom na realizację 7 zadań publicznych w łącznej wysokości 13 860 zł. W 2021 r. została zrealizowana mniejsza liczba zadań ze względu na trwający w kraju stan epidemii COVID-19, natomiast w 2020 r.ze względu na stan epidemii COVID - 19 nie były realizowane zadania z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu we współpracy z gminami.

W 2019 roku zostało podpisanych:
5 umów z 2 gminami na realizację zadań z zakresu kultury na łączną kwotę 9 598 zł,
2 umowy z 1 gminą na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 3 880zł.
Powiat w 2019 roku udzielił dotacji 2 gminom na realizację 7 zadań publicznych w łącznej wysokości 13 478 zł.

W latach 2019 – 2023 Powiat w ramach współpracy z gminami udzielił dotacji 5 gminom na realizację 51 zadań publicznych w łącznej wysokości 149 155 zł, w tym:
na realizację 32 zadań z zakresu kultury – 102 976 zł,
na realizację 19 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 46 179 zł.

Zauważalna jest pozytywna tendencja wskazująca, że z roku na rok zwiększa się liczba zadań z zakresu kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych wspólnie z gminami. Wydarzenia kulturalne i sportowe realizowane przez powiat we współpracy z gminami spełniają oczekiwania mieszkańców oraz służą rozwojowi lokalnemu. Tworzą też warunki do budowaniu partnerstwa pomiędzy samorządami w organizowaniu przedsięwzięć i zadań publicznych integrujących wspólnoty lokalne.

Wspieranie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
W latach 2019 - 2023 w budżecie Powiatu Działdowskiego zostały zabezpieczone środki, które zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację takich zadań jak np.:
1. w roku 2023:
przebudowa budynków w miejscowości Tarczyny na potrzeby Centrum Szkolenia PSP, OSP i MDP – 100 000 zł,
przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – 130 000 zł,
dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków, w szczególności ubrań, butów specjalnych, rękawic i kominiarek w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – 20 000 zł,
zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – 100 000 zł,
2. w roku 2022:
przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – 127 000 zł,
zakup ubrań i butów specjalnych, rękawic, kominiarek i hełmów dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – 23 000 zł,
3. w roku 2021:
zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie) – 250 000 zł,
remont połączonego Stanowiska Kierowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie – 75 000 zł,
4. w roku 2020:
zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Działdowie – 50 000 zł,
zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Działdowie –130 000 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego – 50 000 zł, inne źródła – 80 000 zł,
przebudowa placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji KPPSP
w Działdowie 318 000 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego – 134 000 zł i inne źródła – 184 000 zł,
5. w roku 2019:
zakup systemu łączności radiowej dla KPPSP w Działdowie – 80 000 zł.
Dofinansowanie zakupu samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiat Działdowski aktywnie współpracował z wieloma gminami udzielając im pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących wsparcia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 roku Powiat udzielił pomocy finansowej w wysokości 400 000 zł, w tym:
Gminie Działdowo na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie” w kwocie 300 000 zł,
Gminie Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku” w kwocie 100 000 zł.
W 2022 roku Powiat Działdowski udzielił pomocy finansowej w wysokości 450 000 zł, w tym:
Gminie Lidzbark na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach” w kwocie 150 000 zł,
Gminie Płośnica na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy” w kwocie 150 000zł,
Gminie Iłowo-Osada na zadanie pn.: „Zakup średniego dwunapędowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie” w kwocie 150 000 zł.
W 2021 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Działdowo na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Petrykozy” w kwocie 100 000 zł.

Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie
W latach 2019-2023 w budżecie Powiatu Działdowskiego zostały zabezpieczone środki, które przekazano na wsparcie w realizacji zadań Komendy Powiatowej Policji w Działdowie:
w 2021 r. na dofinansowanie zakupu łodzi policyjnej, oznakowanej, kategorii R-3, wraz z przyczepą służącą do jej transportu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie – 45 000 zł,
w 2019 r. na wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na zakup radiowozów– 45 000 zł.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5