PSZOK w Budrach to nie wysypisko śmieci

2022-09-19 12:47:50(ost. akt: 2022-09-19 12:56:15)
SELEKCIAK czyli PSZOK w Giżycku

SELEKCIAK czyli PSZOK w Giżycku

Autor zdjęcia: facebook.com/zuokspytkowo

Do naszej redakcji zgłosili się zaniepokojeni mieszkańcy miejscowości Budry (powiat węgorzewski), gdzie ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jak twierdzą, punkt ma być zlokalizowany zbyt blisko zabudowań. Zdaniem innych, we wsi powstaje wysypisko śmieci.
Kilka dni temu mieszkańcy gminy Budry z powiatu węgorzewskiego dowiedzieli się o budowie we wsi punktu selektywnej zbiorki odpadów (PSZOK). Decyzja nie tylko ich zaskoczyła, ale też wywołała obawy związane z pogorszeniem się komfortu ich dotychczasowego życia. Niektórzy wręcz podejrzewają, że lokalne władze zamierzają utworzyć we wsi wysypisko śmieci. Protest mieszkańców przeciwko budowie PSZOK trafił w piątek, 16 września do wójta gminy.
- Nie zamierzamy budować w Budrach wysypiska śmieci. Gmina jedynie wskazała lokalizację na powstanie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Inwestorem jest Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami, a wykonawcą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie - wyjaśnia Józef Markiewicz, wójt gminy Budry. - Rozumiem niepokój mieszkańców. Dlatego planujemy kolejne spotkania zarówno z radnymi gminy oraz sołtysami podczas najbliższej sesji, jak i z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami, na których inwestorzy wyjaśnią dokładnie, jak będzie wyglądał i funkcjonował PSZOK w Budrach.

Zdaniem wójta, wskazana lokalizacja znajduje się ok 150 - 200 metrów od najbliższych zabudowań. Mają pojawić się tam kontenery oraz wiata, a plac ma zostać wyłożony polbrukiem i otoczony zielenią. Punkt, który ma być monitorowany, czynny będzie tylko kilka dni w tygodniu. Rada gminy, która zajmie się protestem mieszkańców, wyraziła zgodę na 10-letnia dzierżawę terenu pod PSZOK.
- Innej, lepszej lokalizacji we wsi nie znajdziemy – twierdzi wójt.

Za gospodarkę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu m.in. gminy Budry odpowiada Mazurski Związek Międzygminnym – Gospodarka Odpadami w Giżycku. We wszystkich gminach, na terenie których realizuje swoją działalność, buduje podobne punkty. Niedawno uruchomiony został PSZOK w Giżycku, który jest jeszcze w trakcie rozbudowy, gdyż obiekt będzie pełnił funkcję również edukacyjną. Obecnie trwa budowa za 4 750 000 zł stacji przeładunkowej i PSZOK w Węgorzewie w celu poprawy efektywności odbioru odpadów. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch obiektów służących gospodarce odpadami komunalnymi:
1. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z punktem wymiany rzeczy używanych (PSZOK).
2. Stacji przeładunku odpadów obojętnych z możliwością ich magazynowania do czasu zapewnienia ilości uzasadniających transport.
Planowane do budowy obiekty mają za zadanie zapewnić mieszkańcom poprawę efektywności systemu gospodarowania odpadami w tym stworzyć miejsce bezpiecznego dla środowiska i ludzi, zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez nich lub inne podmioty odpadów komunalnych w szczególności odpadów problemowych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami oraz stworzyć możliwość obniżenia kosztów transportu poprzez stworzenie możliwości czasowego magazynowania i przeładowywania odpadów z pojazdów mniejszych na większe dostosowane do transportu masowego.
Renata Szczepanik


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5