Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich

Trzecioklasiści w zmaganiach matematycznych.

18 maja br. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II odbył się XI Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich.
Celem konkursu było wspieranie i rozwijanie matematycznych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.
Inauguracja odbyła się w pięknej scenerii (wyk. Barbara Beksa i Monika Olszowy) Auli Pacyny. Wszystkich przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Szkoły Agnieszka Popek. Głos zabrali również goście, którzy przybyli na konkurs. Życzyli oni powodzenia młodym matematykom.
Do konkursu zgłosiło się 16 uczniów z ośmiu szkół podstawowych Powiatu Braniewskiego. Zadaniem młodych matematyków było rozwiązanie 20 zadań z treścią o różnym stopniu trudności w czasie nie dłuższym niż 40 minut. Za prawidłowe odpowiedzi maksymalnie można było zdobyć 20 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani Beata Wachek- Dyrektor PKO BP SA w Braniewie, Pani Agnieszka Brewczak- nauczyciel matematyki w naszej Szkole oraz przewodniczący Rady Rodziców- Pan Mariusz Furtak. Uczniowie, którzy zakończyli pracę - zaproszeni zostali na słodki poczęstunek ufundowany przez właściieli Piekarni Warmińskiej.
Ogłoszenie wyników konkursu przez przewodniczącą jury nastąpiło w Auli Pacyny.
Najlepszymi okazali się:
I miejsce- Maciej Penkalski- SP 6 Braniewo
II miejsce- Jakub Dróżka- SP 5 Braniewo
III miejsce- Ewelina Grabowiecka- SP Płoskinia

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Beatę Wachek- Dyrektora PKO BP SA w Braniewie, Burmistrza Urzędu Miasta Braniewa- Monikę Trzcińską, Agnieszkę Brewczak, Wójta Gminy Braniewa- Tomasza Sielickiego, Ryszarda Szmatowicza- właściciela Księgarni „Akapit” w Braniewie oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie reprezentowaną przez Mariusza Furtaka. Do sponsorów nagród popłynęły też słowa serdecznych podziękowań od koordynatora konkursu. Pani Anna Kaczmarzewska wyraziła swoją wdzięczność za zrozumienie i hojność darczyńców.


Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Anna Kaczmarzewska
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5