Wyjazd do szkoły ponadpodstawowej w dużym mieście – jak go sfinansować?

2023-12-05 21:12:01(ost. akt: 2023-12-05 21:14:02)   Artykuł sponsorowany
Choć w Polsce prawo do darmowej edukacji jest zapisane w Konstytucji, to nauka poza miejscem zamieszkania jest sporym wydatkiem. Uczniowie z małych miejscowości, którzy chcieliby iść do szkoły w dużym mieście, muszą pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia czy transportu z własnej kieszeni – a te są coraz wyższe. Z powodu inflacji gwałtownie wzrosły opłaty za wynajem. W górę poszły także ceny żywności i biletów komunikacji miejskiej. Brak funduszy nie musi jednak oznaczać rezygnacji z nauki w wymarzonej szkole. Podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia.

Jak sfinansować naukę w dużym mieście? Poradnik dla ósmoklasistów
Stypendia


Uczniowie, którzy chcą podjąć naukę w szkole ponadpodstawowej, mogą skorzystać ze wsparcia rządowego. Ósmoklasiści w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie lub z powodu zdarzenia losowego, mają prawo ubiegać się o stypendium szkole oraz zasiłek szkolny. Wsparcie finansowe przysługuje także uczniom, którzy mają wybitne osiągnięcia edukacyjne. Ósmoklasiści mogą wnioskować m.in. o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Wsparcia materialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych udzielają także organizacje pozarządowe, takie jak Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego. Program Stypendialny Horyzonty jest skierowany do uczniów klas 8 szkoły podstawowej, którzy:

• pochodzą z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
• chcą kontynuować naukę w liceach lub technikach współpracujących z Fundacją EFC,
• a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji (w roku 2024 – 1900 zł netto na osobę).

Kolejna rekrutacja rusza 15 lutego 2024 roku. Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić formularz znajdujący się na stronie Fundacji do 31 marca 2024 roku. Pamiętaj, że konieczne jest uzyskanie podpisu rodzica lub opiekuna prawnego!

Pożyczki edukacyjne


Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o pożyczkę edukacyjną na pokrycie kosztów kształcenia, których udzielają banki spółdzielcze i komercyjne. Spłata takiej pożyczki najczęściej jest rozłożona na kilka lat. Uczeń zaczyna zwracać pożyczone środki dopiero po zakończeniu edukacji w szkole ponadpodstawowej.

Praca dorywcza


Polskie prawo zezwala na zatrudnienie pracowników młodocianych od 15. roku życia, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową. To sposób na zdobycie dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów nauki w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania.
Decydując się na naukę i pracę jednocześnie, trzeba jednak mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze: ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy, a po drugie: własne możliwości. Nauka w szkole ponadpodstawowej wymaga czasu i zaangażowania także poza godzinami lekcyjnymi, warto więc mierzyć siły na zamiary.

Wsparcie rodzinne


Alternatywą dla programów rządowych i pozarządowych może być pomoc finansowa od najbliższych. Warto jednak na samym początku szczegółowo określić warunki wsparcia, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość indywidualnego dopasowania spłaty zobowiązania.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym poradom uzyskasz wsparcie materialne niezbędne do rozpoczęcia nauki w wybranej szkole. Trzymamy kciuki za Twoje marzenia!

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5