Dom Kultury + we Fromborku.

2023-06-07 15:06:45(ost. akt: 2023-06-10 13:06:57)   Materiał partnera
Dom Kultury + we Fromborku.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku znalazło się w gronie 50 beneficjentów samorządowych
instytucji kultury z całej Polski, których projekty uzyskały najwyższe oceny w tegorocznej edycji programu
Dom Kultury+ 2023. Koordynatorem projektu jest Justyna Podleś, dyrektor CKB we Fromborku.

Realizujemy Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE skierowane do domów kultury, które gotowe są
prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej
diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami
społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury
stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i
wzmacnianie potencjału społecznego zaowocuje stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Projekt pt. „Otwórz się na kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023.
W ramach projektu w kwietniu i maju odbywały się konsultacje społeczne, spotkania networkingowe,
spacery badawcze w mieście i gminie, których wynikiem jest diagnoza przede wszystkim potencjału oraz
potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Frombork.

Kolejnym etapem projektu jest ogłoszony już konkurs na inicjatywy lokalne, skierowany do mieszkańców
miasta i gminy Frombork. Łączny budżet przeznaczony na to działanie to kwota 30 000 zł. Dzięki
dofinansowaniu w ramach niniejszego projektu fromborczanie będą mieli szansę zrealizować swoje
pomysły w dziedzinie kultury. Na wnioski czekamy do 20.06.23 r. do godz. 12.00

Wszelkie informacje dostępne na funpagu CKB we Fromborku oraz pod nr tel. 552437171


Obrazek w tresci

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5