Wybieramy najpopularniejszych samorządowców Warmii i Mazur!

2023-04-08 15:00:00(ost. akt: 2023-04-07 12:00:19)
Szansę na zaszczytny tytuł ma między innymi Jakub Bornus, wójt gminy Braniewo

Szansę na zaszczytny tytuł ma między innymi Jakub Bornus, wójt gminy Braniewo

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Wójt — o tym zaszczytnym urzędzie już w XVI w. pisał sam Mikołaj Rej z Nagłowic w swojej „Krótkiej rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”. Tymczasem u nas ruszył właśnie Plebiscyt na Samorządowca 2023.
Rzeczywiście – urząd wójta ma w Polsce bardzo bogatą tradycję. W okresie lokacji miast, czyli ok. XIII w., wójt był urzędnikiem dziedzicznym i stał na czele miasta lub osady miejskiej lokowanej na prawie niemieckim. Był też lennikiem pana miasta, zobowiązanym do konnej służby wojskowej i miał liczne dochodowe przywileje, m.in. 1/6 czynszów, 1/3 kar sądownych, liczne parcele w mieście, a także uposażenie gruntowe – czyli wójtostwo. Zasiadał ponadto w ławie miejskiej i miał prawo posiadania jatek (dawnego sklepu z mięsem).

Być może mało kto wie, że na naszej Warmii wójt krajowy był najwyższym urzędnikiem, wykonującym władzę świecką, której władzy kościelnej zabraniało prawo kanoniczne. W późniejszym okresie powstawania rad miejskich urząd wójta wykupywało miasto.

W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim wójt był organem władzy administracyjnej w jednej lub kilku wsiach. Ponadto w Królestwie Polskim od 1864 r. wójt był też zwierzchnikiem administracji gminnej, ale – choć formalnie samorządny – w istocie był całkowicie zależny od rosyjskiej władz i spełniał funkcje policyjne. Z kolei w zaborze pruskim od 1824 r. był to organ władzy administracyjnej w jednej lub kilku wsiach – początkowo na ogół właściciel ziemski, później urzędnik mianowany przez rejencję. Należał do niego zarząd gminy, sprawy policyjne i podatkowe.

W XIX w. i do roku 1950 wójt był w Polsce urzędnikiem pełniącym funkcje wykonawcze w gminie, od 1933 roku, po uchwaleniu tzw. scaleniowej ustawy samorządowej, wójt stał na czele zarządu gminnego (na czele zarządu miejskiego – burmistrz lub prezydent miasta) i był przełożonym gminy, a w latach 1990–2002 – wybieranym przez radę przewodniczącym zarządu gminy i kierownikiem urzędu gminy: kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem urzędu gminy.

A kto jest najlepszym wójtem na Warmii i Mazurach? Zapraszamy do głosowania! W Plebiscycie na Samorządowca 2023 o zaszczytny tytuł w trzech osobnych kategoriach ubiegają się warmińsko-mazurscy starostowie, wójtowie oraz prezydenci i burmistrzowie. Na swoich kandydatów można głosować, wysyłając SMS-a na numer 7248, w treści wpisując odpowiedni kod, przypisany do konkretnego nazwiska. Nazwiska laureatów poznamy na najbliższym, VII Kongresie Przyszłości, który odbędzie się już w maju.

Magdalena Maria Bukowiecka


Zagłosuj na reprezentantów powiatu braniewskiego:


(Koszt 2,46 zł z VAT za SMS)

Najpopularniejszy burmistrz:

Burmistrz Braniewa – Tomasz Sielicki
SMS O TREŚCI GO.NBP.47 NA NUMER 7248

Burmistrz Fromborka – Zbigniew Pietkiewicz
SMS O TREŚCI GO.NBP.46 NA NUMER 7248

Burmistrz Pieniężna – Kazimierz Kiejdo
SMS O TREŚCI GO.NBP.45 NA NUMER 7248

Najpopularniejszy starosta:

Starosta braniewski – Karol Motyka
SMS O TREŚCI GO.NST.20 NA NUMER 7248

Najpopularniejszy wójt:

Braniewo – Jakub Bornus
SMS O TREŚCI GO.NWT.64 NA NUMER 7248

Lelkowo – Łukasz Skrzeszewski
SMS O TREŚCI GO.NWT.63 NA NUMER 7248

Płoskinia – Zbigniew Kowalski
SMS O TREŚCI GO.NWT.65 NA NUMER 7248

Wilczęta – Bogusław Szczerba
SMS O TREŚCI GO.NWT.62 NA NUMER 7248


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5