Warmia i Mazury z nową inteligentną specjalizacją

2022-08-30 17:57:38(ost. akt: 2022-08-30 12:58:53)

Autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czwartą inteligentną specjalizacją regionu będzie „Zdrowe życie” — taką decyzję 29 sierpnia 2022 roku podjął zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Co to oznacza?
W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulują rozwój regionu, wybrało dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu — to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

W 2013 roku obraną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 zatwierdził samorząd województwa i była to odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej. Według nich każdy region Unii Europejskiej powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których ma szansę być liderem w kraju i za granicą. W lutym 2020 roku sejmik województwa uchwalił natomiast strategię rozwoju województwa do 2030 roku.

Posiadanie wybranych inteligentnych specjalizacji było warunkiem uruchomienia unijnego wsparcia na badania, rozwój i innowacje. Z puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Warmia i Mazury pozyskały 1,7 mld euro.

— Trzy poprzednie nasze inteligentne specjalizacje sprawdziły się bardzo dobrze — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

I dodaje: — Ponad 90 proc. działań związanych z innowacyjnością zostało wypełnionych. Liczymy, że z czwartą specjalizacją będzie podobnie, bo jest ona częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, który służy ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych przewag konkurencyjnych regionu. Czwarta inteligentna specjalizacja idealnie wpisuje się w specyfikę naszego województwa. Co więcej, będzie miała uprzywilejowaną pozycję w pozyskiwaniu unijnego wsparcia. To nie jest tak, że przyjmowaliśmy ją tylko ze względu na nasze przyrodnicze walory, bowiem musiał być również spełniony warunek rozwoju sfery gospodarczej.

Czwartą specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego będzie „Zdrowe Życie“. Podstawą jej przyjęcia jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

— Jest to kolejny etap naszego rozwoju — tłumaczy Miron Sycz, wicemarszałek województwa. — Wszystkie te działania wpisują się w strategię społeczno-gospodarczą, która kilka lat temu została przez nas przyjęta. „Zdrowe życie” to również szansa na powstanie kolejnych w naszym województwie uzdrowisk, których przecież jeszcze do niedawna u nas nie było. A przecież należymy do najbardziej czystych regionów nie tylko w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu dziedziny wpisujące się w obszar zdrowe życie obejmują: usługi medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz senioralne, telemedycynę, profilaktykę zdrowia, produkcję sprzętu medycznego, produkcję farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię medyczną i materiałową na potrzeby medyczne i około medyczne, technologie ICT na potrzeby medyczne, produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną, produkty i usługi związane z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia człowieka.

W niedługim czasie w województwie warmińsko-mazurskim może powstać kolejna inteligentna specjalizacja.

— Trwają obecnie analizy, by powołać specjalizację, która bardzo dobrze u nas funkcjonuje od wielu lat i znana jest nie tylko w Polsce, ale też w Europie czy na świecie — dodaje marszałek Brzezin. — Chodzi o branżę IT, która związana jest z czwartą rewolucją przemysłową i jednocześnie stanowi prężny sektor gospodarczy przy poszanowaniu czystości środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5