Kontrola CBA w Braniewie ujawniła nieprawidłowości. Jest komentarz burmistrza

2022-06-30 10:52:21(ost. akt: 2022-06-30 11:01:19)
CBA

CBA

Autor zdjęcia: PAP

Kontrola CBA w Braniewie ujawniła nieprawidłowości. Jest komentarz burmistrza Zakończyła się kontrola termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie. CBA badało proces ubiegania się przez gminę o środki z UE i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości. Jak do sprawy odniósł się włodarz miasta? W sprawie głos zabrał Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.
W drugiej połowie lutego — przypomnijmy — funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych delegatury CBA w Białymstoku rozpoczęli kontrolę termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Konarskiego w Braniewie.

— Postępowanie obejmuje sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 zamówienia publicznego "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa'' — przekazywał w marcu wydział komunikacji społecznej CBA.

Kontrolujący badali proces ubiegania się przez gminę o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość wspomnianej inwestycji to prawie 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło ponad 8 milionów złotych.

Według pierwotnych planów kontrola miała zakończyć się 16 maja 2022, ale, jak informowało CBA, postępowanie — zgodnie z treścią ustawy o CBA — mogło zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

W środę 29 czerwca Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że kontrola projektu termomodernizacji braniewskiej SP 6 dobiegła końca.

— Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego przez Gminę Miasta Braniewa zakończona została zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych — przekazuje wydział komunikacji CBA.

I przypomina: — Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku przeprowadzili kontrolę obejmującą sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 r. zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa''. Czynności kontrolne prowadzono od 16 lutego do 27 maja 2022 roku.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające na naruszeniu zasady uczciwej konkurencji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz równego traktowania wykonawców przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 22.06.2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych — informuje CBA.

Głos w sprawie zabrał Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.

— W naszej lokalnej przestrzeni informacyjnej pojawia się sporo nieprawdy lub zmanipulowanych treści mających udowodnić z góry założoną tezę, że Urząd Miasta stoi za przestępstwem. Dopisuje się do tego wątki zupełnie ze sprawą niezwiązane, jak np. zwolnienie w listopadzie ubiegłego roku dotychczasowego dyrektora SP6, który przecież w kontekście tej inwestycji nie odegrał żadnej roli — czytamy w oświadczeniu burmistrza.

Zdaniem Tomasza Sielickiego CBA nieprawidłowościami nazywa wymogi określone przez inwestora zastępczego (firmę, która działa przy realizacji inwestycji w imieniu gminy i nie musi być bezpośrednio zaangażowana w budowę) w przetargu, a mianowicie o żądane od wykonawcy wymagania. Były nimi doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych termomodernizacyjnych wraz z jednoczesnym opracowaniem programu naukowo-edukacyjnego przez osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora oraz będących specjalistami w zakresie efektywności energetycznej, oraz zdolność techniczna i zawodowa w postaci doświadczenia w realizacji robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej. Wymogi te w ocenie burmistrza były niezbędne lub co najmniej korzystne dla pomyślnej realizacji tej skądinąd nieprostej inwestycji.

— Fakty są inne, znacznie prostsze. Po pierwsze trzeba to sobie jasno powiedzieć — mimo zakończonej kontroli CBA — sprawa nadal jest w toku.
Dodatkowo na drodze sądowej podważyliśmy wcześniejszy wynik kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie, który dopatrzył się rzekomych nieprawidłowości w procedurze przetargowej. Naszej argumentacji bronimy na drodze sądowej i obecnie w tej sprawie czekamy na rozstrzygnięcia. Pierwotnie sąd polecił polubowne zakończenie sprawy, które jednak zostało odrzucone przez instytucję kontrolującą — tłumaczy Tomasz Sielicki.

— Z oceną warto się wstrzymać do końca — do czasu wydania decyzji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz orzeczenia sądu, nie zwracając uwagi na manipulacje osób nastawionych na szukanie sensacji czy przypisywanie komuś przestępstwa, o którym tu w ogóle nie ma mowy — podsumowuje włodarz Braniewa.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5