Kontrola CBA w Braniewie zakończona. Są nieprawidłowości

2022-06-29 08:17:26(ost. akt: 2022-06-29 08:23:55)
CBA

CBA

Autor zdjęcia: PAP

Zakończyła się kontrola termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie. CBA badało proces ubiegania się przez gminę o środki z UE i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości.
W drugiej połowie lutego — przypomnijmy — funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych delegatury CBA w Białymstoku rozpoczęli kontrolę termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Konarskiego w Braniewie.

— Postępowanie obejmuje sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 zamówienia publicznego "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa'' — przekazywał w marcu wydział komunikacji społecznej CBA.

Kontrolujący badali proces ubiegania się przez gminę o uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość wspomnianej inwestycji to prawie 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło ponad 8 milionów złotych.

Według pierwotnych planów kontrola miała zakończyć się 16 maja 2022, ale, jak informowało CBA, postępowanie — zgodnie z treścią ustawy o CBA — mogło zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

W środę 29 czerwca Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że kontrola projektu termomodernizacji braniewskiej SP 6 dobiegła końca.

— Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego przez Gminę Miasta Braniewa zakończona została zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych — przekazuje wydział komunikacji CBA.

I przypomina: — Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku przeprowadzili kontrolę obejmującą sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 r. zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa''. Czynności kontrolne prowadzono od 16 lutego do 27 maja 2022 roku.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające na naruszeniu zasady uczciwej konkurencji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz równego traktowania wykonawców przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 22.06.2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych — informuje CBA.

Do tematu powrócimy.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5