Dni recyklingu muszą być każdego dnia. Rozmowa z Burmistrzem Miasta Braniewa Tomaszem Sielickim

2022-06-24 11:00:00(ost. akt: 2022-06-24 09:38:20)
Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa

Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Zaśmiecanie naszej planety jest plagą, która na przestrzeni lat zaczęła poważnie zagrażać jej istnieniu. W związku z narastającym problemem powstało wiele inicjatyw promujących działania proekologiczne, mających zachęcić społeczeństwo do podejmowania akcji zmierzających do ratowania Ziemi. Recykling jest ważny, bo lubimy naszą planetę i otaczającą nas naturę.
— Panie burmistrzu, czy uważa pan recykling za istotny aspekt aktywności gminy?
— Ważnym elementem w procesie ochrony środowiska naturalnego jest RECYKLING, dzięki któremu ograniczamy zużycie surowców i zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów. Aby rozwiązać problem globalnie, trzeba myśleć lokalnie. Musimy zadbać o swoje otoczenie i dołożyć wszelkich starań, aby przekonać mieszkańców o słuszności i wielkiej wadze przedsięwzięcia.

— Jak wyglądają działania proekologiczne w Braniewie?
— Realizując inwestycje w naszym mieście, nie zapominamy o klimacie i ekologii. Sukcesywnie prowadzimy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Planujemy również zakup autobusów elektrycznych do obsługi komunikacji miejskiej. Realizujemy program dopłat dla mieszkańców, na wymianę źródeł ciepła. Tylko w tym roku posadziliśmy 70 drzew oraz 970 roślin wieloletnich w postaci bylin i krzewów. Ponadto w ramach zrealizowanych inwestycji Braniewo wzbogaciło się o kolejnych 900 drzew i 4152 szt. krzewów.

— A temat recyklingu?
— Pomimo coraz lepiej działającego systemu odbioru odpadów w Braniewie istnieje realny problem dzikich wysypisk, które stanowią nie tylko poważny problem środowiskowy i estetyczny, ale także ekonomiczny. Przy współpracy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej likwidujemy nielegalne śmietniska. Nie twórzmy DZIKICH WYSYPISK, bo narażamy miasto na niepotrzebne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Aby wesprzeć mieszkańców, współpracujemy z przedsiębiorstwem Empegieka Sp. z o.o., które zadeklarowało pomoc przy oczyszczeniu miasta z licznie porzuconych zużytych opon samochodowych. Serdecznie dziękuję za to wsparcie i apeluję o zaprzestanie wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

— Wspomniał pan, że system gospodarowania odpadami działa coraz lepiej.
— Tak, sortowanie i odbiór odpadów przebiega dość sprawnie i coraz większa liczba mieszkańców solidnie angażuje się w te działania. Popełnianych jest jeszcze wiele błędów, a jednym z nich jest zanieczyszczenie bioodpadów plastikiem. Pamiętajmy, że odpady organiczne muszą być wrzucone do brązowego pojemnika luzem. Jeśli są zapakowane w worek foliowy, to na wysypisku traktowane są jako odpad zmieszany. Mieszkańcy często pytają, dlaczego bioodpady trafiają do jednej śmieciarki z odpadami zmieszanymi – odpowiadam: właśnie dlatego, że w pojemnikach znajduje się również folia i plastik. Przy zabudowie jednorodzinnej łatwiej jest dotrzeć do właściciela odpadów i pouczyć go o prawidłowym segregowaniu. Na osiedlach wielorodzinnych, trudniej jest zapanować nad prawidłową segregacją. Liczę na współpracę z zarządcami wspólnot, którzy pomogą nam w rozwiązaniu wielu problemowych kwestii.

— Jest to problem i zarazem trudny temat.
— Rozmowa o błędach czy nieprawidłowościach nie jest łatwa, ale jest konieczna, jeżeli chcemy żyć w zdrowym i czystym mieście. Dziękuję tym mieszkańcom, dla których klimat, czyste środowisko i estetyczne Braniewo są ważne. Dziękuję wszystkim osobom, które biorą czynny udział w edukacji ekologicznej. Przypominam, że co miesiąc ponosicie Państwo opłaty za wywóz odpadów, w związku z tym zużyte opony, dywany czy meble można nieodpłatnie wystawić na zbiórkę gabarytów realizowaną kilka razy w roku i proszę, żeby korzystać z tej możliwości.

— Tak, to prawda. Czy ma pan burmistrz jakąś praktyczną radę dla niezorientowanych w tej ważnej sprawie?
— Oczywiście. Przekazuję pakiet przydatnych informacji:

• Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, przy ul. Stefczyka (przy wysypisku) i przy ul. Morskiej 55 (siedziba Empegieka Sp. z o. o), gdzie pracownicy punktów służą pomocą i doradztwem w kwestiach poprawnego sortowania odpadów.

• W Braniewie funkcjonuje Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, jest to kontener usytuowany przy ul. Elbląskiej 36 (Autoserwis Bunda), przeznaczony do zbierania baterii, akumulatorów, przepracowanego oleju, żarówek, świetlówek oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

• We wszystkich braniewskich aptekach dostępne są pojemniki przeznaczone na przeterminowane i niewykorzystane leki.

• Pojemniki przeznaczone do gromadzenia zużytych baterii znajdują się we wszystkich braniewskich szkołach podstawowych, przedszkolu miejskim przy ul. Różanej oraz w Urzędzie Miasta Braniewa.

• Szczegółowe informacje związane z wywozem czy segregacją odpadów można odnaleźć na stronie internetowej www.braniewo.pl, w zakładce „Dla mieszkańców/Gospodarka odpadami” lub bezpośrednio pod numerem telefonu 556440135.

• Źródłem praktycznej wiedzy jest funkcjonująca na stronie naszego urzędu aplikacja Ministerstwa Środowiska „Segregacja na piątkę”.

— Dziękujemy bardzo za informacje i pana wypowiedź.
— Dodam jeszcze, że w tej problematycznej kwestii należy wykazać się cierpliwością i prowadzić jak najwięcej zabiegów edukacyjnych. Musimy bezwzględnie podnosić świadomość naszych mieszkańców. Z myślą o tych najmłodszych, zwróciłem się do dyrektorów braniewskich szkół podstawowych z prośbą o przeprowadzenie kolejnych zajęć proekologicznych jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Ustalone zasady trzeba powtarzać i edukować się wzajemnie, dzięki temu efekt będzie widoczny dużo szybciej.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5