Jak zmieni się port we Fromborku? Przebudowa trwa! [ZDJĘCIA]

2022-06-06 16:00:58(ost. akt: 2022-06-06 13:34:49)

Autor zdjęcia: EK

Umowa na przebudowę portu rybackiego we Fromborku została podpisana w grudniu minionego roku i opiewa na 17 milionów złotych. Wykonawca zadania ma na jego realizację 20 miesięcy. Sprawdzamy, czy roboty idą zgodnie z harmonogramem.
Jak przyznaje burmistrz Fromborka, w mieście Kopernika port rybacki ma znaczenie gospodarcze i turystyczne.
– Nowe otwarcie wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co obecnie stało się wręcz normą – twierdzi Zbigniew Pietkiewicz.

– Cieszę się na kolejne przedsięwzięcie realizowane na Zalewie Wiślanym. Chcemy, aby wraz z wielką inwestycją, jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, rozwinęły się porty Zalewu Wiślanego. Dzięki tej inwestycji zyskają mieszkańcy oraz cały region – mówił na początku grudnia 2021 wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W wyniku przebudowy portu rybackiego we Fromborku zmianie ulegną jego parametry użytkowe – w tym dopuszczalne obciążenie i głębokość – z 1,5 do 2,5 m.

– Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi – wyjaśniał jeszcze przed podpisaniem umowy Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Prace idą pełną parą


Aktualnie na terenie portu rybackiego we Fromborku trwają prace rozbiórkowe i ziemne – rozkuwane są żelbetowe oczepy, które będą wymieniane na nowe. Trwają też prace związane z pogrążeniem ścianki szczelnej i wykonaniem mocujących ją kotew gruntowych. Wykonawca zajmuje się opaską brzegową, w której rejonie trwają prace żelbetowe.

We Fromborku trwają też prace drogowe związane z remontem Falochronu Zachodniego i prace elektryczne dotyczące m.in. demontażu lamp oświetleniowych.

W ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się prace związane z wykonywaniem filtra odwrotnego za ścianką szczelną nabrzeża, prace żelbetowe nabrzeża oraz prace sanitarne związane z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową.

Frombork z uzdrowiskiem?


Kolejnym krokiem naszego rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuację modernizacji falochronu tzw. starego molo czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stałaby się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portu – mówił w ubiegłym roku Zbigniew Pietkiewicz.

Status obszaru ochrony uzdrowiskowej nadano miastu Frombork już w 2015 roku, a o planach związanych z powstaniem uzdrowiska mówi się już od dłuższego czasu.

Jak wynika z badań nad „Planem Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Frombork na lata 2021-2030” przeprowadzonych wśród mieszkańców, większość, bo aż 86 proc. ankietowanych uznaje, że powstanie uzdrowiska wpłynie pozytywnie na rozwój miasta i okolicy.

Według mieszkańców uzdrowisko to przede wszystkim nowe miejsca pracy, szansa dla lokalnych przedsiębiorców i promocja Fromborka. Wielu ankietowanych dostrzega też w powstaniu uzdrowiska szanse na kolejne inwestycje, zwiększenie ruchu turystycznego i poprawę dbałości o wygląd miasta.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5