Powiat braniewski: Milionowe dotacje na inwestycje

2022-06-06 10:09:47(ost. akt: 2022-06-06 21:59:02)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Braniewa przyznano 15,5 mln złotych, a dla powiatu braniewskiego 15,2 mln zł. Pieniądze trafią także do każdej z gmin z terenu naszego powiatu. To dzięki bezzwrotnemu wsparciu zostaną m.in. wyremontowane drogi, a tereny turystyczne zostaną zrewitalizowane.
Dzięki 15,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wkrótce przystąpimy do realizacji dwóch ważnych i wyczekiwanych inwestycji: rewitalizacji terenów przy ul. Długiej oraz termomodernizacji Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie — cieszy się Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.

I dodaje: — Wnioski, jakie złożyliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zyskały aprobatę oceniającej je komisji, dzięki czemu nasz budżet zasili łącznie kwota 15 500 000,00 zł.

5 000 000,00 zł to dofinansowanie na zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta oraz zrewitalizowanie obszaru historycznego terenu młyna miejskiego, zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym. W jego ramach zostaną wykonane m.in.: uporządkowanie terenu i wyposażenie w urządzenia małej architektury, z uwzględnieniem informacji o historii miejsca, budowa tras spacerowo-rowerowych, zagospodarowanie brzegów jeziorka, nasadzenia i uporządkowanie zieleni, utworzenie stref odpoczynku i rekreacji zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

10 500 000,00 zł to dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja obejmie prace remontowe na terenie SP5 w Braniewie. W ramach zadania zostanie wykonana m.in.: wymiana rynien, rur spustowych i dachu, remont elewacji, malowanie pomieszczeń, instalacja odgromowa itp., budowa boiska przyszkolnego oraz placów zabaw, remont dróg dojazdowych do szkoły oraz chodników, wymiana tzw. ''kocich łbów" z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób niepełnosprawnych, remont ogrodzenia i bram wjazdowych.

Podobną kwotą dofinansowania w ramach Funduszu Polski Ład może poszczycić się Starostwo Powiatowe w Braniewie. W jego ramach dla powiatu przyznano 15,2 mln zł.

— W drugiej edycji Polskiego Ładu otrzymaliśmy duże środki finansowe na modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych — przekazuje starosta braniewski Karol Motyka.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację dróg powiatowych: nr 1316N odc. Gronowo – Kalinowiec, nr 1393N odc. Gronówko – Lipowina, nr 1397N odc. Bornity – Glebiska, nr 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo oraz na modernizację drogi nr 1385N odc. Braniewo – Płoskinia. Przyznane środki pozwolą na modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma także każda gmina z terenu powiatu braniewskiego.

Gmina Braniewo złożyła dwa wnioski i na oba otrzyma dofinansowanie. To w sumie aż 7 mln zł wsparcia.

Pierwszy wniosek dotyczył budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego w obszarze związanym z miejscowością Nowa Pasłęka. Wykonana w ramach zadania zostanie wieża widokowa w bliskim sąsiedztwie ujścia rzeki Pasłęki do Zalewu Wiślanego. To unikalny widok w skali regionu. Wieża widokowa o głównej konstrukcji stalowej i wysokości całkowitej 24 metrów ponad poziom terenu zapewni możliwość poznania malowniczego krajobrazu okolic Nowej Pasłęki — będzie z niej widoczna zarówno Mierzeja Wiślana wraz z przekopem prowadzącym na wody Zatoki Gdańskiej, jak i równina ciągnąca się do Braniewa i Fromborka. Na projekt rząd przyznał dotację w kwocie 4 500 000 zł.

Drugi wniosek dotyczył modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Braniewo – etap I. Na ten cel gmina otrzymała 2 375 000 zł.

Zadanie będzie polegało na przebudowie dróg gminnych, poprawiając ich parametry techniczne, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi płynność ruchu pojazdów i pieszych, oraz podniesie jakość życia mieszkańców gminy Braniewo.

— To miła wiadomość. Cieszę się, że kolejne miliony popłynęły do nas i będziemy mogli zrealizować te ważne inwestycje w naszej gminie — mówi Jakub Bornus, wójt gminy Braniewo.

W ramach dotacji cieszyć się nowymi inwestycjami będą także pozostałe gminy z powiatu braniewskiego. I tak dzięki pozyskanym dotacjom gmina Pieniężno rozpocznie budowę oczyszczalni ścieków, Lelkowo zmodernizuje drogi na terenie gminy, gmina Wilczęta zmodernizuje budynki użyteczności publicznej i wymieni źródła ciepła na zeroemisyjne oraz przebuduje drogi na swoim terenie, gmina Frombork rozbuduje sieć ciepłowniczą wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy oraz rozbuduje i zmodernizuje sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta, a gmina Płoskinia zmodernizuje bazę oświatowo-kulturalną wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej oraz zmodernizuje drogi na swoim terenie.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5