Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w Polsce. Ruszył nabór ochotników

2022-05-23 03:01:00(ost. akt: 2022-05-23 07:17:12)

Autor zdjęcia: Pixabay

21 maja ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która będzie trwała 12 miesięcy. Ochotnicy otrzymają w tym czasie 4560 zł miesięcznie. Mogą też liczyć na przywileje przy naborze do służby zawodowej czy administracji publicznej. Kto może dołączyć do nowej służby?
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj wojskowej służby, która powstała dzięki uchwaleniu Ustawy o Obronie Ojczyzny.

Kandydaci do służby muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać polskie obywatelstwo. Ponadto nie mogą być karani za przestępstwo umyślne, muszą być zdolni fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

— Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę) — informuje MON.

I dodaje: — Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej otrzyma: wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, czas jej odbywania wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, które potrwa 28 dni. Ten etap nie dotyczy jednak ochotników, którzy już składali przysięgę wojskową. Znacznie dłuższy, bo trwający 11 miesięcy, jest drugi etap. Jest to szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Tutaj żołnierz nie musi być skoszarowany — decyzja będzie należeń do niego.

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28-dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Ochotnicy będą mieć prawo do urlopu wypoczynkowego oraz zapewni im się możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia). Możliwe jest także ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.

MON

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5