Rekruci uczą się historii [ZDJĘCIA]

2021-10-20 20:00:01 (ost. akt: 2021-10-20 14:43:40)

Autor zdjęcia: 43 blp

Ochotnicy, którzy 8 października rozpoczęli szkolenie podstawowe w 43 batalionie lekkiej piechoty w Braniewie, wzięli udział w spotkaniu z historykami olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Naczelnik Delegatury, dr Paweł Piotr Warot, przybliżył rekrutom strukturę i statutowe działania Instytutu. Michał Ostapiuk omówił działania bojowe 3. Wileńskiej Brygady AK oraz warunki toczonej na Wileńszczyźnie, w latach 1943-44, wojny partyzanckiej. Wśród żołnierzy rozdano publikacje IPN, w tym przygotowany przez Michała Ostapiuka album poświęcony kpt. Gracjanowi Frógowi „Szczerbcowi”.


3. Wileńska Brygada Armii Krajowej została utworzona we wrześniu 1943 r. pod dowództwem por. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”. Działała na południowy wschód od Wilna, zwalczała niemiecko-litewskie ekspedycje karne i grupy rabunkowe, ochraniając tym samym ludność cywilną. Była jedną z najbardziej elitarnych i skutecznych jednostek Polskiego Państwa Podziemnego.

1 marca 2018 roku, na mocy decyzji ministra obrony narodowej, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”, stając się tym samym kontynuatorem tradycji 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

— Współpraca olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej z 4. Warmińsko-Mazurską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej im. Kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” znakomicie wpisuje się w misję realizowaną przez IPN. Podczas cyklicznych wykładów kierowanych do żołnierzy WOT, pracownicy Instytutu mają możliwość zaprezentowania swoich ustaleń badawczych, do uczestników zajęć trafiają materiały edukacyjne powstałe w Delegaturze. W ten sposób kultywowany jest etos Armii Krajowej, przywracana pamięć o żołnierzach drugiej konspiracji niepodległościowej, której tradycje WOT przecież kontynuuje. Tak odbywa się właśnie przekazywanie wartości związanych z walką i zmaganiami o utrzymanie oraz wzmacnianie niepodległości Rzeczypospolitej — powiedział naczelnik olsztyńskiej Delegatury dr Paweł Piotr Warot.

Spotkania z historykami Delegatury IPN w Olsztynie a żołnierzami WOT, są pokłosiem długiej i wielotorowej współpracy pomiędzy olsztyńskim IPN a 4W-MBOT, którą sformalizowano podpisaniem Porozumienia pomiędzy białostockim Oddziałem a Brygadą 4 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

43 blp

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5