1,5 miliona na rozbudowę świetlic wiejskich w gminie Braniewo

2021-04-07 16:00:00 (ost. akt: 2021-04-07 11:23:54)
Świetlica wiejska w Pęciszewie (powiat braniewski)

Świetlica wiejska w Pęciszewie (powiat braniewski)

Autor zdjęcia: Urząd Gminy Braniewo

W wyniku trzeciego naboru do RFIL na Warmię i Mazury trafi 84,1 miliona złotych. Prawie 1,5 miliona przyznano gminie Braniewo na zadanie związane z rozbudową świetlic wiejskich. — Będą one pełnić funkcję centrów kultury lokalnej — mówi Joanna Jankowska.
1 450 000 złotych — tyle z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano gminie Braniewo na zadanie dotyczące rozbudowy świetlic wiejskich.

— Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się pozyskać te środki. Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w gminie Braniewo będzie polegała na wykonaniu robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. Inwestycja ta będzie pełnić dla mieszkańców naszej gminy funkcję placówek społecznych, zapewniających zajęcia zespołowe lub indywidualne, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i spokoju uczestników zajęć — informuje Joanna Jankowska z Urzędu Gminy Braniewo.

Obiekty mają być przystosowane do potrzeb każdego mieszkańca — w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

Dlaczego istnienie świetlic wiejskich jest ważne dla lokalnych społeczności? Jaką pełnią funkcję? I co uda się zrobić dzięki otrzymanym środkom?

— Świetlice ze względu na swoją dostępność staną się naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań. Świetlice wiejskie będą pełnić funkcję centrów kultury lokalnej. Pozwolą na organizację czasu wolnego mieszkańców, a, co najważniejsze, zintegrują społeczność danej miejscowości. Będą służyły nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym — odpowiada Joanna Jankowska.

I dodaje: — Jakość życia mieszkańców wsi zależy głównie od nich samych. Rozwijanie zdolności drzemiących w ludziach, ciekawe zagospodarowanie terenów bogatych przyrodniczo czy też wyeksponowanie tego, co w historii terenu najciekawsze — to tylko niektóre pomysły, w jaki sposób można zainwestować w wiejską rzeczywistość. Gmina Braniewo stara się sprostać oczekiwaniom naszego lokalnego społeczeństwa. Wydobywać potencjał mieszkańców. To właśnie w sile i mobilizacji wspólnot upatrujemy główną szansę na rozwój społeczno-gospodarczy, tworzenie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności za wspólne dobro. Uważamy, że działania w mikrospołecznościach, uczące świadomego obywatelskiego zaangażowania, dadzą w długofalowym rezultacie pożądane efekty. Wiemy, że potrzebny jest dobry bodziec z naszej strony, aby mieszkańcy aktywnie działali w swoich środowiskach lokalnych.

Świetlice wybudowane zostaną w miejscowościach Brzeszczyny, Gronówko i Zgoda.

Warto dodać, że w ramach funduszu powiat braniewski otrzyma 2 miliony dofinansowania na termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych. Całkowity koszt zadania to 2 450 000 zł, środki własne powiatu to 450 tysięcy.

Z RFIL skorzysta też gmina Tolkmicko — trafi do niej 550 tysięcy na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu i zakup wyposażenia do nowych pracowni” i milion na „Budowę remizy OSP w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu”.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5