Rolniku, nie igraj z ogniem! [ZDJĘCIA]

2020-08-09 11:38:35 (ost. akt: 2020-08-09 11:51:49)

Autor zdjęcia: KP PSP Braniewo

Ogień towarzyszy pracom żniwnym od lat. Każdego roku strażacy z powiatu braniewskiego kilkanaście razy wyjeżdżają do pożarów maszyn rolniczych, zbóż i rżysk.
Żniwa to okres wieńczący trud rolnika i jednocześnie czas wytężonych i intensywnych prac polowych. Wiele godzin w zmiennych warunkach pogodowych i hałas sprawiają, że bardzo często zapominamy o własnym bezpieczeństwie oraz o odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu rolniczego w podręczny sprzęt gaśniczy.

Strażacy przypominają, jak niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo podczas prowadzonych intensywnie prac polowych.


Aby zminimalizować liczbę pożarów, żniwiarze powinni przestrzegać ważnych zasad, które pozwolą im bezpiecznie i bez strat trawionych przez ogień, przejść przez żniwa.

Sprzęt rolniczy pracujący intensywnie w upale wymaga codziennych przeglądów i zabiegów konserwacyjnych: pracujące w ruchu części mechaniczne powinny być systematycznie smarowane i sprawdzane pod względem gotowości do pracy. Świadomość rolników w zakresie bezpieczeństwa z każdym rokiem jest coraz większa.

Kolejną z istotnych zasad, jest obowiązkowe wyposażenie ciągnika czy kombajnu w podręczny sprzęt gaśniczy pozwalający na szybkie opanowanie ognia. Strażacy apelują do gospodarzy o zaopatrzenie kombajnów i sprzętu rolniczego w gaśnice. W wielu regionach powiatu trwają intensywnie prowadzone żniwa, podczas których maszyny i pojazdy wykorzystywane są do maksimum swoich możliwości. Upalna pogoda powoduje wzrost zagrożenia pożarowego na polach.

Warto mieć również przygotowany ciągnik z pługiem czy innym sprzętem rolniczym, pozwalającym oborać miejsca pożaru w taki sposób, by uniemożliwić rozprzestrzeniania się ognia. Dobrym pomysłem jest też ustawienie na polach beczkowozów z wodą.

Ostrożności wymaga też stawianie stert i stogów. Powinny być ustawiane w odpowiedniej odległości od budynków, dróg publicznych, torów, pracujących urządzeń, przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia, lasów i terenów zalesionych.

Żniwiarze powinni mieć się też na baczności, gdy pogoda wymusi na nich składowanie niedosuszonych produktów rolnych – ziarna zbóż, słomy i siana. Temperaturę składowanych plonów trzeba sprawdzać nawet kilka razy w ciągu doby.

Poniżej podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego związane z okresem żniwno-omłotowym oraz składowaniem palnych płodów rolnych:

Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następujące odległości:

od budynków wykonanych z materiałów:
> palnych – 30 m
> niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m

od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m

od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m

od lasów i terenów zalesionych – 100 m

pomiędzy stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Powierzchnia stogu lub sterty nie może przekroczyć powierzchni 1.000 m2, natomiast kubatura nie może przekroczyć 5.000 m3.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

KP PSP w Braniewie2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5