Rozmawiali o dotacjach dla OSP

2019-09-09 10:00:00 (ost. akt: 2019-09-08 18:37:35)

Autor zdjęcia: KP PSP w Braniewie

W czwartek 5 września w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.
Głównym celem spotkania było omówienie zasad, sposobu wnioskowania oraz możliwości wydatkowania dotacji MSWiA dedykowanej dla jednostek OSP w ramach zadania publicznego ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko przybliżył projekt, który skierowany jest do ruchu pożarnictwa ochotniczego.

Każda Jednostka OSP może wnioskować o dofinansowanie wielkości 5 tys. zł na organizację różnych przedsięwzięć opisanych w ustawie i/lub na sprzęt konieczny do ich realizacji.

W połowie sierpnia 2019 rok weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jej dwa główne założenia to usankcjonowanie zadań dodatkowych, którymi i tak zajmują się na co dzień strażacy ochotnicy oraz możliwość uzyskiwania dotacji przez OSP.

Od teraz do zadań ochotniczych straży pożarnych ma należeć nie tylko walka z pożarami, klęskami żywiołowymi czy innymi zagrożeniami, ale także realizowanie zadań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Do takich zadań zaliczono m.in.:
· organizacja akcji służących propagowaniu uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych;
· organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
· prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym;
· upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo podczas spotkania omówiono działania skierowane w roku bieżącym dla jednostek OSP oraz zwrócono uwagę na udział w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach. Dyskusja pozwoliła również dostrzec potrzeby, zagrożenia oraz kierunki, jakie należy obrać w celu skutecznego rozwoju ruchu pożarnictwa ochotniczego.

Podczas spotkania Starosta Braniewski Karol Motyka oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wręczyli dla druha Aleksandra Popowicza, który reprezentuje jednostkę OSP Pieniężno hełmy pożarnicze za skutecznie i profesjonalnie prowadzone działania ratownicze.

Opracował mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5