Razem dla bezpieczeństwa pieszych

2019-05-15 15:08:32 (ost. akt: 2019-05-15 15:09:06)

Autor zdjęcia: KPP Braniewo

Edukacyjne spotkania funkcjonariuszy z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, praktyczne zajęcia z pieszymi, konkursy dla uczniów z cennymi nagrodami- to tylko niektóre z działań zaplanowanych w ramach projektu ,,Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa’’. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był starosta braniewski wspólnie z policjantami oraz przedstawicielami Urzędu Miasta w Braniewie, a w jego realizację zaangażowały się m.in. braniewskie placówki oświatowe oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.
Braniewscy policjanci rozpoczęli realizację projektu od spotkań edukacyjnych z uczniami i seniorami. Przedsięwzięcie pn. ,,Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa’’ realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

Jest to projekt pilotażowy, nigdy wcześniej nie realizowany na terenie powiatu braniewskiego oraz miasta Braniewa. Potrzeba jego realizacji wynikała z przeprowadzonych wcześniej debat społecznych, rozmów z mieszkańcami i przede wszystkim z przeprowadzonej specjalnie na potrzeby projektu analizy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na przestrzeni ostatnich trzech lat (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych).

"Patrz na mnie" to nie tylko apel pieszych skierowany do kierowców, ale także komunikat od kierujących do niechronionych uczestników ruchu drogowego, by przed każdym przekroczeniem jezdni zachowali wszelkie środki ostrożności, czujnie obserwując tych, którzy właśnie dojeżdżają do przejść. Projekt ma na celu edukowanie pieszych w kwestii ich bezpieczeństwa na drodze, jak również, kierowców pod kątem właściwych ich zachowań względem wspomnianej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Pierwszy etap projektu obejmuje spotkania edukacyjne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z policjantami. Funkcjonariusze uzmysłowiają słuchaczom przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych oraz udzielają im cennych rad dotyczących unikania zagrożeń.

W drugiej fazie natomiast piesi wezmą udział w zajęciach praktycznych, podczas których nabędą umiejętności prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni(po ''pasach'', jak również w innych miejscach). Po zakończonych zajęciach każdy z nich otrzyma element odblaskowy. Koszt zakupu zostanie pokryty ze środków rządowych oraz z wkładu własnego samorządu powiatu braniewskiego w kwocie 10.000 złotych. Projekt przewiduje także m.in. konkursy dla uczniów oraz seniorów, a także stworzenie edukacyjnego spotu skierowanego do niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierowców.

KPP Braniewo

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5