Uzależniająca moc projektów międzynarodowych

2018-06-29 12:00:00(ost. akt: 2018-06-30 13:30:49)   Artykuł sponsorowany
Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, to placówka oświatowa, która aktywnie współpracuje z instytucjami działającymi nie tylko w środowisku lokalnym, ale także bierze udział w przedsięwzięciach na terenie powiatu, a nawet międzynarodowych szkoleniach.
Zagraniczna przygoda rozpoczęła się od międzynarodowych szkoleń kadry w Rzymie (Włochy) 02-07.05.2015, w Nikozji (Cypr) 24.10-01.11.2015 oraz zakwalifikowania się na szkolenie 24-29.11.2017 w Bakuriani (Gruzja). Dzięki szkoleniom w międzynarodowym gronie oraz wymianie wzajemnych doświadczeń otworzyły się nowe pola rozwoju, które umożliwiły współpracę z placówkami oświatowymi spoza granic kraju.

W roku 2016, w ramach projektu ”Tell me about” realizowanego z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, ZSZ w Braniewie odwiedzili uczniowie oraz ich opiekunowie z Centrum Rehabilitacyjno-Zawodowego (Vocational Training and Rehabilitatin Center) w Kłajpedzie. Rewizyta młodzieży z ZSZ w Kłajpedzie zaplanowana została na wrzesień 2018 w ramach projektu „100 stories, 100 pieces”/”100 historii, 100 cześci”.

Obrazek w tresci

Łącznie szkoła uzyskała ponad 1,3 mln złotych na staże zagraniczne w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Dzięki tym funduszom od września 2016 ZSZ rozpoczął realizację projektów pn.: „Język i zawód kluczem do sukcesu” (staże zagraniczne w Niemczech), a od lipca 2017 projektu ”Buenos Dias” (staże zagraniczne w Hiszpanii).

To kolejny sukces ZSZ w działaniach związanych ze wspieraniem szkolnictwa zawodowego na międzynarodową skalę! Dzięki funduszom unijnym uczniowie ZSZ otrzymali m.in.: możliwość wyjazdów zagranicznych powiązanych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, odbywania płatnych staży w zagranicznych przedsiębiorstwach w Niemczech i Hiszpanii czy dodatkowej nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego).

Siłą napędową do realizacji tak dużych przedsięwzięć jest satysfakcja uczniów, których wyjazd z kraju organizowany za pośrednictwem szkoły z funduszy europejskich jest niejednokrotnie pierwszym wyjazdem zagranicznym.

Obrazek w tresci

„Język i zawód kluczem do sukcesu”
Przedsięwzięciem międzynarodowym, którym może poszczycić się szkoła jest projekt „Język i zawód kluczem do sukcesu”. Dotyczył on staży w zagranicznych przedsiębiorstwach w Niemczech. Został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt trwał 22 miesiące. W ciągu tego okresu 4 grupy młodzieży wyjechały do Niemiec pod opieką nauczycieli z ZSZ. Dzięki właściwemu zarządzaniu projektem wsparciem objętych zostało 63 uczestników, więcej niż zakładano w fazie początkowej, jak również wypłacone zostało wyższe kieszonkowego. Projekt zakończył 30.06.2018 roku.

Przedmiotem projektu było odbycie staży zawodowych przez uczniów technikum kształcących się w zawodach: Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w zagranicznym przedsiębiorstwach. Zorganizowanie mobilności wynikało z potrzeb szkoły i było spójne z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Projekt: "Język i zawód kluczem do sukcesu" był integralną częścią kształcenia ogólnego i zawodowego, łączył w sobie elementy rozwoju kompetencji zawodowych, językowych oraz personalnych i społecznych. Dzięki projektowi młodzież nabyła nowe umiejętności zawodowe, rozwinęła umiejętności komunikacyjne w języku obcym, również z zakresu JOZ- języka obcego zawodowego, ale przede wszystkim stała się bardziej otwarta, samodzielna i odpowiedzialna.

Za darmo
Oprócz darmowego przejazdu na staż, zakwaterowania, wyżywienia uczestnicy skorzystali z dodatkowych zajęć edukacyjnych: pedagogicznych, językowych oraz kulturowych. Ponadto uczestnicy otrzymali kieszonkowe na własne wydatki oraz skorzystali z szerokiej oferty wycieczek w Berlinie i okolicy: Madame Tussauds- muzeum figur woskowych, Sea Life- muzeum z największym na świecie akwarium cylindrycznym z wodą morską, Tropical Islands, Spectrum- muzeum techniki oraz wiele innych.

Efekty
Celem projektu było poznanie specyfiki firm zagranicznych związanych z kierunkami nauczania prowadzonymi w szkole. Dzięki firmom związanym z branżą logistyczną, hotelową i gastronomiczną możliwe było porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w Niemczech, poznanie nowoczesnych urządzeń i technologii, poprawa mobilności uczniów i nauczycieli w ramach kształcenia zawodowego oraz uzyskanie przez uczniów kompetencji zawodowych uznawanych na rynku europejskim. Realizacja projektu pomogła uczniom osiągnąć komunikatywny stopień biegłości językowej w zakresie dwóch języków obcych (j. ang. i j. niemiecki) oraz ułatwi przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy. Podczas odbywania stażu uczniowie przebywali pod opieką mentorów z organizacji przyjmującej. Staże były na bieżąco monitorowane i poddawane bieżącej i końcowej ewaluacji.

Uzależnienie
Satysfakcja z realizacji jednego projektu doprowadziła do aplikowania o kolejne duże środki na staże w Hiszpanii: „Buenos Dias- odkrywamy nowe horyzonty w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt w Hiszpanii pozwoli na włączenie kierunku Technik Leśnik do współpracy międzynarodowej, pozwoli 57 uczestnikom na naukę kolejnego języka (jęz. hiszpański), zdobycie certyfikatów Europass Mobilność oraz ECVET.

Mamy nadzieję, że zaangażowanie nauczycieli w międzynarodowe działania projektowe ukształtuje w środowisku lokalnym wizerunek szkoły aktywnej, bardziej atrakcyjnej dla potencjalnych uczniów natomiast na arenie europejskiej otwartej na współpracę zagraniczną.

W związku z zakończeniem projektu koordynator dziękuje za współpracę wszystkim uczestnikom oraz zespołowi projektowemu.

Obrazek w tresci

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5