Mapy i dokumenty – przez internet

2017-12-07 12:00:00 (ost. akt: 2017-12-07 13:03:27)
Powiat\\\ Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
Całkowita wartość projektu to niemal 3,1 mln złotych. Dofinansowanie wyniosło aż 2,6 mln złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.
Dzięki pozyskanym pieniądzom obecne zasoby kartograficzno-geodezyjne, znajdujące się w starostwie, zostaną zcyfryzowane. Tym samym będą również dostępne dla petentów za pośrednictwem internetu.
Wdrożenie tych usług to przede wszystkim łatwiejszy dostęp do map, operatów ewidencji gruntów i budynków, danych sieci uzbrojenia terenu oraz wielu innych usług związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
— Wszystko będzie dostępne dla petentów w postaci cyfrowej, tym samym tradycyjne mapy, z których do tej pory korzystaliśmy, zostaną przeniesione do archiwum — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Wprowadzenie e-usług będzie się także wiązało ze znacznie szybszym dostępem do niezbędnych dokumentów. Jest to ważne w przypadku gdy wyszukiwane będą i oceniane przyszłe tereny pod inwestycje.
Teraz przed urzędnikami starostwa mnóstwo pracy. W pierwszej kolejności będą oni musieli m.in. przetworzyć do postaci elektronicznej wszystkie niezbędne dokumenty, mapy itp., czy też połączyć zeskanowane materiały z obiektami baz danych. Następnie wdrożyć e-usługi i zająć się zakupem wyposażenia komputerowego (w ramach projektu wymieniony zostanie sprzęt – zestawy komputerowe, serwery, sieć informatyczna). Rozłożony na dwa lata projekt w znaczącym stopniu przyczyni się jednak do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej a także wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5