Strażacy ostrzegają: Zachowajmy bezpieczeństwo podczas prac żniwnych

2016-08-26 09:40:06 (ost. akt: 2016-08-26 10:52:03)

Autor zdjęcia: Archiwum KP PSP w Braniewie

Sprzyjająca pogoda utrzymująca się od lipca sprawia, że w roku bieżącym prace na obszarach wiejskich związane ze zbiorem płodów rolnych mogą przebiegać sprawnie i bez obaw przed opadami deszczu jak miało to miejsce w minionym roku. Okres żniw to czas najbardziej wzmożonych prac w rolnictwie. Nowoczesny sprzęt ułatwia wykonywanie prac w sposób szybki i sprawny. Jest to jednocześnie okres w którym każdego roku dochodzi do wielu wypadków a także pożarów podczas wykonywania prac polowych.
Od lat w kraju utrzymuje się tendencja wzrostu liczby pożarów w gospodarce rolnej szczególnie na obszarach upraw rolnych (zboża na pniu, płodów w czasie ich zbiorów oraz stogowania). Jest to spowodowane dążeniem za wszelką cenę do wzrostu wydajności i maksymalizacji zysków zapominając często o ochronie przeciwpożarowej. Bardzo często ludzka bezmyślność oraz brak wyobraźni sprawia, że dochodzi do zdarzeń, które niosą za sobą ogromne straty i szkody. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie informuje i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego przy zbiorze, transporcie i składowaniu palnych płodów rolnych których stosowanie pozwoli ograniczyć zagrożenia pożarowe na tych obszarach.

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania,  w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i prac kombajnów w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru ( np. pługi, brony), większe areały zbóż podzielić na sektory poprzez wykoszenie i  zebranie słomy oraz przeoranie w tym od dróg,
8) miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy.

Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zabezpieczenie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. Okazuje się, że nie każdy chce zainwestować w gaśnice i skutecznie zabezpieczyć wartościowy sprzęt rolny przez pożarem właśnie w okresie prac żniwnych. Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic zabezpieczymy ciągniki z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozy z wodą. W niektórych miejscowościach przed rozpoczęciem prac żniwnych wyznaczane są dyżury ustalające, którzy rolnicy w danym dniu zabezpieczają tego typu sprzęt tak, by pozostali mogli spokojnie żniwować. Jest to inicjatywa godna naśladowania, gdyż działania podejmowane przed przybyciem jednostek straży pożarnej wydatnie ograniczają wysokość strat.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używania ognia otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac po ich zakończeniu. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
4) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
6) od granicy działki - 4 m.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Ponadto warto pamiętać o przestrzeganiu zakazu wypalania:
- roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin,
- ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymaną pomoc finansową na wspieranie działalności rolniczej. Duża część wypadków powstaje przy obsłudze podstawowej maszyny, jaką jest ciągnik rolniczy. Zdarzają się nawet wypadki śmiertelne, związane z przygnieceniem przez wywrócony ciągnik czy współpracującą z nim przyczepę lub inną maszynę. Liczne są wypadki, które powstają podczas sprzęgania maszyn i narzędzi z ciągnikiem.

W wypadkach związanych z hodowlą zwierząt odnoszone urazy dotyczą, kończyn-stóp, podudzi, przedramienia i palców rąk. Są to najczęściej zranienia, złamania i zwichnięcia doznawane podczas poślizgnięcia, potknięcia i upadku.

Każdy rolnik, obojętnie jaki będzie plon, powinien zadbać o to, aby żniwa przebiegły bezpiecznie dla niego i członków jego rodziny .

Najwięcej wypadków zdarzyło się podczas przewożenia pasażerów w sposób niedozwolony. Miejscami niebezpiecznymi są: przyczepy załadowane i puste, błotniki, stopnie wejściowe czy belki maszynowe ciągników, dyszle przyczep i pomosty kombajnów oraz usuwania awarii, „zapchań”. Do wypadków dochodzi też podczas regulacji włączonych maszyn, szczególnie pras rolujących. Liczba wypadków na szczęście maleje. Zmieniają się technologie na bezpieczniejsze. Zmniejsza się też liczba osób pracujących bezpośrednio przy prasach. Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę z zagrożenia.

Aby uniknąć nieszczęść należy:
· Zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy pracującym na słońcu, nie podejmować pracy po spożyciu alkoholu,
· doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do prac żniwnych do dobrego stanu technicznego, by nie naprawiać ich podczas prac polowych,
· stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych maszyn,
· bezpiecznie przewozić osoby pracujące przy żniwach z i na pole, na przykład samochodem osobowym lub rowerem,
· szczególną opieką otoczyć dzieci i młodzież do lat 15. Jeżeli ich pomoc jest niezbędna w gospodarstwie, to tylko przy takich pracach, które mogą wykonać ze względu na swoje warunki fizyczne i psychiczne .Nie powinny one samodzielnie obsługiwać ciągników, kombajnu i innych maszyn rolniczych, dźwigać ciężarów i pracować na wysokości, np. przy załadunku i rozładunku słomy.

mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie
 

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5