Lęk przed ciemnością — czy należy go leczyć?

2024-05-22 12:37:33(ost. akt: 2024-05-22 12:41:12)   Artykuł sponsorowany
Lęk przed ciemnością, znany jako nyktofobia, pojawia się głównie u dzieci, choć z tym problemem mogą borykać się również dorośli. To rodzaj fobii, który może występować u różnych osób w odmiennym nasileniu i intensywności. W zależności od poziomu zaawansowania lęku, nyktofobii może towarzyszyć bezsenność, problemy z zasypianiem, duże zmęczenie i ogólne obniżenie nastroju. Jak naukowo definiuje się lęk przed ciemnością? Co może go powodować i jak się objawia? Na czym polega jego leczenie?

Czym jest lęk przed ciemnością?


Co tak właściwie oznacza nyktofobia? Samo słowo fobia jest określeniem dla pewnego rodzaju strachu. To zaburzenie lękowe, które wiąże się z odczuwaniem trwałego, irracjonalnego strachu niebędącego proporcjonalnym do tego, co wprawia człowieka w przerażenie. Mimo świadomości, że nie ma powodów do obaw, konkretne rzeczy, sytuacje mogą przyczyniać się do nasilania się reakcji lękowych. Lęk przed ciemnością określa się mianem nyktofobii. W literaturze można także spotkać się z określeniem achluofobii. 

Co może być przyczyną występowania lęku przed ciemnością?


Lęk przed ciemnością to lęk sytuacyjny, którego początków można dopatrywać się już w dzieciństwie. Do jego rozwoju dochodzi czasem również na wczesnym etapie dorastania. Zdarza się, że podstawą występowania takiego lęku są różne obawy i sytuacje o podłożu traumatycznym.

Należy mieć na uwadze, iż omawiany rodzaj lęku może być powodowany przez różne sytuacje i okoliczności, które odnoszą się do konkretnej jednostki. Prócz przeżytej w dzieciństwie traumy nyktofobia może być także następstwem strachu, który pojawiał się wcześniej, narastał, potęgował, a dziecko nie było z nim oswajane. Taki strach może osiągnąć wysoki poziom i prowadzić do ataków paniki.

Przykładem sytuacji, w której ciemność kojarzona jest z czymś negatywnym, strasznym i przerażającym, jest chociażby zamykanie dziecka w ciemnym pomieszczeniu w ramach kary. Za powód można także podać traumatyczne przeżycia i wydarzenia, które miały miejsce w środku nocy, w ciemnościach.

Skutki lęku przed ciemnością


Nieprzepracowanie omawianego strachu nierzadko sprawia, że towarzyszy on człowiekowi przez całe jego życie, utrudniając mu nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i będąc jednym z powodów występowania obniżonego nastroju. Taki strach będzie ponadto w dużym stopniu wpływał na jakość snu i doprowadzał do wielu zaburzeń, których skutkiem jest rozregulowanie dobowego rytmu snu.
Osoby, które borykają się z omawianym lękiem, doświadczają także trudności w zasypianiu, budzą się w środku nocy, odczuwają dreszcze, mają przyspieszone tętno i oddech. W najgorszych przypadkach poziom stresu i lęku wzrasta tak bardzo, że powoduje utratę przytomności, mdłości i wymioty.

Jak uporać się z lękiem przed ciemnością?


Lęk przed ciemnością może w znacznym stopniu utrudniać życie i codzienne funkcjonowanie. Istnieje kilka metod leczenia omawianej fobii. Należy wspomnieć o terapii kognitywno-behawioralnej, która polega na eksponowaniu osoby doświadczającej lęku na sytuacje powodujące jego wzrost. W zależności od indywidualnego przypadku ekspozycja może mieć miejsce stopniowo lub całościowo.

Jednocześnie pacjent jest uczony postępowania w sytuacji, gdy zaczyna odczuwać lęk i zauważać jego pierwsze objawy. Mowa tutaj o powstrzymywaniu reakcji związanej z paniką i kontrolowaniem własnych emocji.
Należy także wymienić desensytyzację, która polega na powolnym oswajaniu pacjenta z lękiem, z ciemnością, z jego reakcjami i udowadnianiem mu, że pojawiający się lęk nie powoduje u niego żadnych negatywnych skutków dla zdrowia. Całe postępowanie ma miejsce w warunkach kontrolowanych.

W literaturze nie brakuje również informacji o leczeniu polegającym na uczeniu metod relaksacyjnych, a nawet na zastosowaniu hipnozy. Niekiedy lekarze zalecają ponadto leki na uspokojenie.

Źródła:


1. https://senamina.pl/nyktofobia-czym-jest-przyczyny-objawy-i-leczenie/
2. https://personales.upv.es/thinkmind/dl/conferences/coreta/coreta_2021/coreta_2021_1_10_10004.pdf
3. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/22557/Problemy%20zdrowia%20publicznego.pdf?sequence=1
4. https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/NiS/article/view/203/169

Informacje o leku:
Nazwa produktu leczniczego: Senamina, 12,5 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Doksylamina. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu. Każda tabletka produktu leczniczego Senamina zawiera 50,0 mg mannitolu. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym. Rowek dzielący jedynie ułatwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie umożliwia podzielenia tabletki na równe dawki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Informacja została przygotowana na podstawie ChPL. Senamina, 12,5 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 31.10.2022, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
OTC/15728/04/24

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5