Uroczyste otwarcie Bramy Lidzbarskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019-10-03 08:50:52 (ost. akt: 2019-10-03 09:18:14)

Autor zdjęcia: UM w Bisztynku

24 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Bramy Lidzbarskiej oraz MOPS. Obie inwestycje zrealizowane zostały w ramach Działania 8 Obszary wymagające rewitalizacji przedstawionego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W roku 2018 Gmina Bisztynek rozpoczęła realizację projektu pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej- adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Historia Bramy Lidzbarskiej
Brama Lidzbarska jest jedynym zachowanym elementem obwarowań miejskich Bisztynka. Powstała w XV/XVI w. jako jedna z 3 bram (obok Reszelskiej i Warszawskiej, które nie zachowały się), przebudowana została około 1780 r. W XIX w. zaadaptowana została na więzienie. W XX w. w budowli mieściła się biblioteka i dom kultury oraz harcówka.

Pierwsze prace remontowe po zniszczeniach wojennych przeprowadzone zostały w latach 1947–1949, prawdopodobnie były to jedynie działania zabezpieczające i porządkowe. Kolejny remont związany z adaptacją obiektu na cele kultury miał miejsce w k. lat 50-tych XX w., świadczy o tym zachowana na elewacji południowej data ryta w tynku.

Bramę murowaną z cegły na kamiennym cokole wzniesiono w stylu gotyckim, na planie bardzo zbliżonym do kwadratu, z przejazdem pośrodku zamkniętym dwoma ostrołukowymi otworami bramnymi. Zewnętrzny otwór uzbrojony był we wrota i w opuszczaną bronę. W k. XVIII w. bramę przebudowano, obniżono i zmieniono jej wyraz architektoniczny. Bryle i elewacjom nadano styl barokowy, który, jak się okazało w trakcie remontu, dobrze zachował się pod XIX i XX-wiecznymi tynkami.

Geneza prac rewitalizacyjnych Bramy
W 2013 r. podjęte zostały pierwsze próby przywrócenia oryginalnego wyglądu Bramy Lidzbarskiej. Opracowana została dokumentacja konserwatorska, która m.in. zawierała wyniki badań na określenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

W 2014 r. Gmina Bisztynek złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji i stolarki zewnętrznej.

W 2015 r. ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej adaptacji wnętrza Bramy Lidzbarskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia. Konkurs wygrało Biuro Architektoniczne LIMBA z Krakowa.

O projekcie
W kwietniu 2018 r. Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu. Modernizacji uległo wnętrze bramy.
Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej miała na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb młodzieży w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, który to zostanie powołany w naszym mieście.

Parter, będący przejazdem bramnym, został przeszklony, dzięki czemu powstała przestrzeń wewnętrzna. Docelowo może też tam powstać kawiarnia młodzieżowa dla potrzeb MKIS.

W wyniku przebudowy klatki schodowej w bezpieczny sposób dostaniemy się na piętro adaptowanego budynku, gdzie mieszczą się 2 pracownie MKIS oraz toaleta i pomieszczenie gospodarcze.

Z poziomu piętra na poddasze prowadzą nowe schody. Poddasze mieści jedną dużą przestrzeń, która może być wykorzystywana na kolejną pracownię lub przestrzeń wystawową.

Istotnym elementem projektu rewitalizacyjnego było zagospodarowanie terenu wokół Bramy Lidzbarskiej uzyskując blisko 0,36 ha zrewitalizowanego obszaru. W ramach zagospodarowania utwardzono ciągi piesze, place zarówno przed Bramą jak i od strony drogi krajowej są wyłączone z ruchu kołowego udostępniając przestrzeń pieszym. Zmieniono organizację ruchu, zamykając przejazd pomiędzy budynkiem Bramy a bankiem, oraz umożliwiając ruch ulicą Konopnickiej w jednym kierunku.

Ważnym elementem są uporządkowane tereny zielone, powstałe w wyniku nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów pośród których ustawiono ławki i kosze na świeci. Do dyspozycji małych mieszkańców Bisztynka oddano niewielki, drewniany plac zabaw.

Prace wewnątrz Bramy Lidzbarskiej jak i elementy oświetleniowe zewnętrzne wykonała firma Transfer – Art. System z Olsztyna. Zagospodarowanie terenu w zakresie utwardzeń to dzieło firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego. Tereny zielone i elementy małej architektury urządziła firma Zielone Centrum z Bisztynka.

Nadzór inwestorski nad realizacją całej inwestycji sprawował F.U.H. Projektowanie, Nadzór, Doradztwo, Wykonawstwo Adam Nadolny wraz z inspektorami branż: elektrycznej- Bogdan Kozak i sanitarnej- Zenon Salomończyk.

Nadzór konserwatorski sprawowała Anna Szymańska, zaś nadzór archeologiczny Izabela Mellin-Wyczółkowska. Projekt i nadzór autorski wykonywało Biuro Architektoniczne LIMBA s.c. Anna i Janusz Husarscy.

Całkowita wartość inwestycji to 2 636 583,53 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych 1 477 335,70 zł.

W roku 2018 Gmina Bisztynek rozpoczęła realizację projektu pn. „Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”. Projekt zakładał zagospodarowanie budynków wraz z otaczającą go infrastrukturą na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozszerzenia i poprawy dostępności usług społecznych.

Budynek, który poddany został adaptacji to dwie wille wzniesione w Bisztynku na Placu Wolności w 1908r. w celach mieszkalnych. Nie wiadomo dokładnie od kiedy wille stały się siedzibą Przedszkola w Bisztynku, ale z całą pewnością ponad pół wieku temu. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej dwóch willi ekspertyza budowlana wykazała, że stan techniczny budynków jest bardzo zły, zatem zapewnienie nowej siedziby przedszkola było nieuniknione.

O projekcie
W kwietniu 2018r. Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności usług społecznych- modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Modernizacji uległa konstrukcja dachu oraz elewacje obu budynków. Dwie zabytkowe wille zostały połączone przeszklonym łącznikiem. Dzięki niemu, wnętrza obu brył dostępne są dla osób niepełnosprawnych za pomocą zainstalowanej windy osobowej. Wewnątrz budynku wykonano nowe podziały funkcjonalne za pomocą ścian działowych. Ważnym elementem wykonanych prac, gwarantującym zabezpieczenie zabytku przed degradacją na kolejne lata, były izolacje fundamentów po wcześniejszym osuszeniu murów.

Zagospodarowanie terenu uległo zmianie po wyburzeniu zagrażających bezpieczeństwu budynków gospodarczych, po których pozostał estetyczny mur rozgraniczający funkcjonalnie przestrzeń przyszłego parkingu od zieleńca. Na działce zamontowano zbiorniki podziemne, będące źródłem gazu dla modernizowanej instalacji ogrzewania budynku. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dostęp do ponad 660 m2 powierzchni użytkowej, zaś w dotychczasowej siedzibie zajmował niespełna 150m2.

Wykonawcą projektu adaptacji budynku przedszkola na potrzeby MOPS było Biuro Architektoniczne LIMBA z Krakowa. Nadzór Inwestorski sprawował F.U.H. Projektowanie, Nadzór, doradztwo, Wykonawstwo Adam Nadolny wraz z inspektorami nadzoru branż: elektrycznej- Bogdan Kozak oraz sanitarnej- Krzysztof Horyd. Wykonawcą prac była firma Materiały budowlane Arkadiusz Gołombiewski.

Nowoczesny MOPS
Zaadaptowany i zmodernizowany budynek zwiększył liczbę pomieszczeń w porównaniu do poprzedniej siedziby Ośrodka. Na parterze znajdują się pomieszczenia: sekretariat, obsługa 500+, dodatki mieszkaniowe, obsługa SR/FA, pokój przyjęć i posiedzeń, sala konferencyjna, szatnia, kuchnia, jadalnia, magazyn, chłodnia, toalety, o łącznej powierzchni 316,93m2.

I piętro zajmuje 309,02m2 powierzchni użytkowej, są to głównie pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, sale do ćwiczeń, pomieszczenie rekreacji, mieszkanie chronione, szatnie, łazienki i toalety.

Na II piętrze – poddaszu, pomieszczenia klubów, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia zajmują w sumie 42,76m2 powierzchni użytkowej.

W wyniku prac związanych z zagospodarowaniem terenu powstał parking na 19 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych, chodniki, schody terenowe i oświetlenie.

Całkowita wartość inwestycji to 3 680 708,88 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych 2 014 901,67 zł.

Uroczystości rozpoczęły się przy Bramie Lidzbarskiej. Przybyłych gości powitał Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, który następnie przedstawił historię Bramy Lidzbarskiej oraz genezę prac podejmowanych na przestrzeni lat w jej wnętrzu.

Spośród przybyłych gości głos zabrali: Poseł na Sejm RP P. Adam Ołdakowski, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko- Mazurskiego P. Marcin Galibarczyk, Burmistrz Miasta Bartoszyce P. Piotr Petrykowski oraz w imieniu Radnych Rady miejskiej w Bisztynku P. Ryszard Chęciński.

Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu obiektu przybyli goście oraz mieszkańcy zostali zaproszeni do obejrzenia efektów 2-letnich prac modernizacyjnych we wnętrzu bramy przy muzyce w wykonaniu zespołu instrumentalnego Mrongovia Brass.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Historię dwóch willi oraz poszczególne etapy prac projektowych przedstawił Burmistrz Marek Dominiak oraz kierownik MOPS Lidia Tomasik. Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu obiektu wszyscy przybyli mogli zwiedzić nową siedzibę MOPS. Na wszystkich czekał też słodki poczęstunek. Tę część uroczystości umiliła scenka przygotowana przez Emerytów z Bisztynka.


Czytaj e-wydanie

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5