Można jeszcze zsyłać prace na konkurs foto

2021-09-23 17:04:25 (ost. akt: 2021-09-23 17:09:19)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Na konkurs fotograficzny pn. „Architektura ceglano-kamienna z terenów Ziemi Lubawskiej” nadeszło sporo zestawów prac. Na prośbę kolejnych chętnych do udziału, organizatorzy przedłużyli termin składania prac.
Przypomnijmy, że konkurs organizuje Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego. Patronat objęła "Gazeta Nowomiejska".

A oto zasady udziału w konkursie
*Celem konkursu jest pokazanie dziedzictwa architektonicznego ceglano-kamiennych budowli z terenów historycznej Ziemi Lubawskiej. Pokazanie architektury ceglanej, ceglano - kamiennej lub detalu architektonicznego takich budowli. Konkurs ma pobudzić zainteresowanie regionem Ziemi Lubawskiej i rozwijać pasję fotografowania wśród mieszkańców.
*Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć osoba zainteresowana przedstawionym tematem. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika i pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział w konkursie i akceptację postanowień regulaminu.
*Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 różne zdjęcia, kolorowe lub czarno-białe, w formacie A- 4 lub A-5. Fotografie o innych formatach nie będą akceptowane przez komisję oceniającą. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż.
*Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres do korespondencji, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego. (Podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac) Na kartce musi być zapis określający miejsce wykonania zdjęcia (musi to być teren Ziemi Lubawskiej w 2021 roku).
*Prace na konkurs miały być dostarczone w terminie do 20 września 2021 roku. Jednak na prośby dalszych chętnych do udziału w konkursie, organizatorzy zdecydowali, że przedłużają przyjmowanie prac fotograficznych do 20 października. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy zaplanowano na 4 listopada o godz. 16. Przypominamy, że zdjecia można przesłać lub dostarczyć osobiście na jeden z podanych adresów: Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 120 lub Redakcja „Gazety Nowomiejskiej” 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Wodna 9 z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „ARCHITEKTURA CEGLANO-KAMIENNA Z TERENÓW ZIEMI LUBAWSKIEJ”. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. . Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej i profilu FB „Gazety Nowomiejskiej” i Wioski Młynarskiej Łąkorz.
*Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, ze zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię, konkurs oraz Ziemię Lubawską. Organizatorzy mogą poprosić o dostarczenie prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora. Powołane przez organizatora jury wybierze zwycięzców (laureatów) konkursu.
Patronat medialny objęła „Gazeta Nowomiejska”. ul

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5