"OTWARTE DRZWI" w ramach Kampanii "Biała Wstążka"

2020-11-30 14:27:21(ost. akt: 2020-11-30 14:31:52)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Wójt Gminy Biskupiec oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu już po raz szósty włączyli się w kampanię „Białej Wstążki”.
Akcja Otwartych Drzwi umożliwia osobom pokrzywdzonym uzyskanie wsparcia oraz zdobycie kompleksowych informacje w zakresie praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej. Daje także możliwość uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury telefoniczne w ramach „Otwarte Drzwi” w gminie Biskupiec trwają jeszcze do 10 grudnia. Pełnią je członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, terapeuta, asystent rodziny według harmonogramu, który jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biskupcu (http://www.gminabiskupiec.pl)

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego „Otwarte Drzwi” w placówkach oraz instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy zostaną zorganizowane w dniu 5 grudnia 2020 roku. (sobota). ul

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5