Otwarto odnowioną drogę o znaczeniu lokalnym i międzywojewódzkim

2020-09-23 23:04:33 (ost. akt: 2020-09-23 23:13:00)
Oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi

Oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

W centrum Łąkorza dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Łąkorek – Łąkorz, która ma duże znaczenie w komunikacji lokalnej oraz międzywojewódzkiej.
Obciążenie ruchem drogi Łąkorek – Łąkorz związane z działalnością rolniczą, ruchem do szkół, urzędów, sklepów, kościoła, ruchem tranzytowym prowadzącym od Brodnicy przez powiat nowomiejski do Iławy jest spore. Trzeba przy tym nadmienić, że przemieszczanie pojazdów na tej drodze wzmaga się dodatkowo w okresie letnim, co jest związane z ruchem turystycznym z obszarów rekreacyjnych wokół pobliskich jezior i lasów.

Płynące z różnych środowisk narzekania na stan nawierzchni oraz postulaty samorządowców skłaniały zarządcę drogi do pozyskania funduszy na remont zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni powiatowego traktu. Remont właśnie niedawno zakończono

Otwarcie drogi było uroczyste, bowiem w centrum Łąkorza, oprócz Andrzeja Ochlaka, starosty nowomiejskiego, jego zastępcy Jerzego Czaplińskiego i przewodniczącego rady Kazimierza Wiśniewskiego, przybyli także Zbigniew Ziejewski, poseł na Sejm RP i Artur Chojecki, wojewoda warmińsko – mazurski. Nie zabrakło Arkadiusza Dobka, wójta biskupieckiej gminy i wielu innych gości.
Odcinek który został otwarty, to właściwie dwa ciągi komunikacyjne. Pierwszy jest połączeniem Brodnicy i Iławy, drugi to Wielka Tymawa – Wawrowice czyli, najkrótsze połączenie z Grudziądza do Nowego Miasta — wyjaśnia Joanna Robaczewska, szefowa zarządu dróg powiatowych z/s w Kurzętniku.

Droga ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa stanowi objazd dla drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Wielka Tymawa – Podlasek – Biskupiec – Wawrowice.
W tym roku przebudowano odcinek prawie 2,9 kilometra. Jezdnię poza terenem zabudowanym poszerzono do 6 metrów, wyrównano nawierzchnię i wzmocniono warstwą profilową i warstwą wiążącą, ułożono warstwę ścieralną. Na całym odcinku uregulowano pobocza odnowiono przydrożne rowy, poprawie uległ spływ wód opadowych, głównie w obszarze zabudowanym.

Przy tym w Łąkorzu odnowiono 456 metrów bieżących chodnika. Przystanki autobusowe wyposażono w perony i odpowiednio oznakowano. Wartość robót określono na niespełna 2,9 miliona złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ponad 1,7 miliona złotych. Dodatkowo z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na tę drogę przeznaczone zostało 1milion 148 tysięcy złotych .
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane z Brodnicy Brodnicy
ul

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Fot. Stanisław R. Ulatowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5