Ciekawa propozycja konkursowa z muzeum lokalnego i stowarzyszenia z Łąkorza

2024-02-10 11:06:02(ost. akt: 2024-02-10 11:17:29)
Muzeum Lokalne z Łąkorza było już organizatorem wielu konkursów, a oto zdjęcie z zakończenia jednego z nich

Muzeum Lokalne z Łąkorza było już organizatorem wielu konkursów, a oto zdjęcie z zakończenia jednego z nich

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej wraz z partnerami organizuje I Konkurs Rękodzielniczy pt. „Ze starego coś nowego”. Przedstawiamy konkursowe zasady.
Organizatorem konkursu rękodzielniczego pt. „Ze starego coś nowego” jest Muzeum Lokalne oraz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu. Partnerem zaś Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, a patronat medialny sprawuje Gazeta Nowomiejska.
Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony na facebooku organizatora. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie fb organizatora oraz stronie fb LGD Ziemia Lubawska i „Gazety Nowomiejskiej”.
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich osób z regionu Ziemi Lubawskiej zainteresowanych lub zajmujących się rękodziełem. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział w konkursie.
Celem konkursu jest odkrywanie i promowanie twórców regionu Ziemi Lubawskiej, a także pobudzenie lokalnych twórców do działania oraz promowanie idei powtórnego wykorzystania przedmiotów lub materiałów z odzysku. Ponadto konkurs ma wzbudzić zainteresowanie rękodzielnictwem i przyczynić się do rozwijania pasji rękodzielnictwa — wyjaśnia Jan Ostrowski, kustosz muzeum i koordynator konkursu.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 różne prace. Prace konkursowe powinny powstać wyłącznie z materiałów (przedmiotów) z odzysku i być uzupełnione materiałami naturalnymi.
Forma pracy jest dowolna — może być płaska lub przestrzenna. Maksymalny wymiar pracy to 50 x 50 cm. Do zgłoszonych na konkurs prac należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:
*Imię i nazwisko autora,
*Wiek,
*Miejsce zamieszkania,
*Adres e-mail,
*Nr telefonu,
*Dopisek: Konkurs rękodzielniczy pt. „Ze starego coś nowego”.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów)
na udział w konkursie. Podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w terminie od 15.02.2024 roku do 15.03.2024 roku na adres:
*Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu, Łąkorz 120, 13-334 Łąkorz;
*Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa;
*Redakcja Gazeta Nowomiejska, ul. Działyńskich, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. ul

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5