Nowy tomograf dla szpitala w Biskupcu

2020-05-14 13:16:37(ost. akt: 2020-05-14 13:22:21)

Autor zdjęcia: UM Biskupca

Dzięki środkom unijnym będącym w gestii marszałka województwa oraz wsparciu sponsorów już niedługo Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu może wzbogacić się o nowy, nowoczesny tomograf komputerowy.
Dotychczas użytkowane, zakupione przez placówkę w 2007 roku, urządzenie najlepsze lata ma już za sobą, o czym świadczy jego awaryjność.

– Od listopada mieliśmy już trzy takie sytuacje, a wydatki związane z jego naprawą wyniosły prawie dwieście tysięcy złotych – mówi Marta Maciejewska , dyrektor biskupieckiego szpitala. – Nowy aparat oraz związana z jego instalacją modernizacja pracowni tomograficznej nie tylko zdecydowanie poprawiłyby obsługę bieżącą naszych pacjentów, ale także pozwoliłyby na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dodatkowo na realizowanie badań ambulatoryjnych.

Szpital złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu tomografu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota, którą może pozyskać na ten cel to 600 tys. zł. Jednak nowoczesne, minimum szesnastorzędowe urządzenie to wydatek na poziomie 1,3 mln zł.

W sprawie 700 tys. zł brakującej kwoty wkładu własnego szpitala – niezbędnego do uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach EFRR – starosta olsztyński i dyrekcja szpitala zwrócili się do lokalnych przedsiębiorców.

Jako pierwsze na tę prośbę zareagowały biskupieckie Zakłady Mięsne „Warmia". Ich prezes Bartosz Jankowiak przekazał szpitalowi na ten cel darowiznę w wysokości 200 tys. zł. Warto dodać, że jest to kolejna w ostatnim czasie tak duża kwota przekazana na potrzeby szpitala przez tę firmę. Dzięki darowiźnie przekazanej w październiku ubiegłego roku, również w kwocie 200 tys. zł, szpital mógł zakupić kilka niezbędnych urządzeń.

A tak napisał w liście do starosty olsztyńskiego Waldemar Zawiślak , członek zarządu spółki Egger Biskupiec: „…Od samego początku naszej działalności widzimy siebie jako aktywnego członka gminy Biskupiec i regionu. Zwłaszcza w czasach kryzysu chcemy sprostać temu wyzwaniu, a czyniąc to dotrzymujemy słowa, które daliśmy Państwu i mieszkańcom Biskupca. Dlatego też mamy przyjemność zapewnić Państwa, że w porozumieniu z Zarządem Grupy Egger zakup nowego tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu zostanie przez nas dofinansowany brakującą kwotą między 400.000 a maksymalnie 500.000 złotych”.

– Pragnę w imieniu mieszkańców Biskupca, powiatu oraz własnym bardzo serdecznie podziękować władzom obu firm za tak wspaniałe gesty – mówi Andrzej Abako , starosta olsztyński. – To nie tylko dar serca, ale też wspaniały kolejny już przykład społecznej odpowiedzialność biznesu i doskonałego klimatu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a społecznością lokalną i władzami samorządowymi.

Dzięki darowiznom Eggera i Warmii jest duża szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku szpitala przez marszałka województwa i jeżeli sprawnie uda się przeprowadzić procedurę przetargową związaną z jego zakupem nowy tomograf powinien pojawić się w Biskupcu już pod koniec wakacji.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu to jedna z najlepszych tego typu placówek medycznych w województwie, w ubiegłym roku z 83. lokatą zakwalifikowany był do tzw. złotej setki wysokospecjalistycznych szpitali zabiegowych w Polsce.

Pod koniec czerwca w szpitalu powinna zakończyć się realizacja największej, jak dotąd, inwestycji Powiatu Olsztyńskiego w obszarze służby zdrowia. Koszt projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja istniejącego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” to kwota około 24 mln zł, z czego około 19 mln zł pochodzi z budżetu samorządu.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5