Biskupiec rozwinie e-usługi

2017-12-03 21:22:33(ost. akt: 2017-12-03 21:29:50)
Cittaslow to nie tylko przywiązanie do lokalnych tradycji, ale też działania zmierzające do ułatwiania życia mieszkańcom i turystom. Takim działaniem będzie stworzenie cyfrowego systemu informacji przestrzennej. Gmina Biskupiec pozyskała na ten cel ponad 700 tys. zł.
30 listopada w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji odbyło się podpisywanie 49 umów z beneficjentami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Umowy dotyczyły projektów z zakresu: cyfrowy region, efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, kultura i dziedzictwo, rewitalizacja oraz kadry dla gospodarki. Łączna wartość dofinansowania, do którego zobowiązał się w podpisanych umowach zarząd województwa, to 200 mln złotych.

Jednym z beneficjentów był Biskupiec, zrzeszony w Stowarzyszeniu „Polskie Miasta Cittaslow”. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i skarbnik gminy Elżbieta Kaczmarczyk podpisali umowę na projekt „E-usługi dla BiskUPca”, którego całkowity koszt to ponad 970 tys zł, a dofinansowany zostanie na ponad 700 tys zł. Dzięki temu stworzony będzie system informacji przestrzennej obejmujący m.in. zdigitalizowane dane planistyczne, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Możliwe będzie wyszukiwanie działek ewidencyjnych wraz z automatycznym odczytywaniem kompletnych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym działki. System obejmie dane dotyczące
ewidencji ludności, gospodarki odpadami komunalnymi, ewidencji zabytków, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, także archiwalne dane.

Budynek Urzędu Miejskiego zyska nową serwerownię i siec teleinformatyczną. E-usługi będą kierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym obywateli, turystów, inwestorów, przedsiębiorstw: projektowych, budowlanych, rynku nieruchomości, geodezyjnych, dzierżawców, właścicieli nieruchomości.

- Cieszę się z tego dofinansowania, bo oprócz „twardych” inwestycji – w drogi, budynki, nasza gmina potrzebuje nowoczesnych rozwiązań na miarę pojawiania się nowych technologii – mówił po podpisaniu umowy Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca. - Wszyscy cenimy sobie niespieszny styl życia, ale równie mocno doceniamy możliwość sprawnego załatwiana różnych spraw. Szeroki wachlarz e-usług, który będziemy oferować, ułatwi działania naszym mieszkańcom, inwestorom, turystom.

Umowa została podpisana w ramach Osi 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5