Jubileusz Grupy Literackiej "Barcja"

2009-07-20 00:00:00

Gdyby w Bartoszycach urodziło się ciele z dwiema głowami, do miasta zleciałby się rój fotoreporterów, pisano by o osobliwości natury i umieszczano zdjęcia w gazetach i czasopismach. Sensacja! Najsmaczniejszy pokarm dla mediów. Żywią się nią jak szakale. Kultura ich nie interesuje, albo traktują ją bardzo marginalnie.

Tak stało się w przypadku 25. rocznicy powstania Bartoszyckiej Grupy Literackiej "Barcja", jak i ukazania się z tej okazji publikacji jej poświęconej. Zapanowało milczenie, którego na razie nic nie przerywa. A przecież zjawisko utrzymania się Grupy i ciągłej jej działalności literackiej jest na kulturalnej mapie czymś zupełnie wyjątkowym, jest
absolutnym fenomenem.
Jako jedyna grupa literacka przetrwała w Polsce ćwierć wieku! Nie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ale tu, na dalekiej prowincji, pod rosyjską granicą, na Mazurach, na dawnej ziemi Bartów, w zakolu Łyny.

To oni siali
artystyczny ferment
"Barcja" zrodziła się w 1983 roku w Bartoszyckim Domu Kultury. Jej twórcami byli: Teresa Bratek, Romuald Moszoro, Zygmunt Kornowski, Jerzy Sałata. Ludzie w różnym
wieku, ambitni animatorzy artystycznego fermentu w swoim środowisku. Dołączyli do nich inni, próbujący sił twórczych w pisaniu: Teresa Barszcz, Halina Uglik, Zbigniew Obłamski, Ewa Bucała, Andrzej Maciejewski, Barbara Imianowska, Urszula Drogomir.
Zespół konsolidował się, działał bardzo aktywnie: organizował spotkania z pisarzami, warsztaty literackie, konkursy, członkowie "Barcji" publikowali utwory w prasie
regionalnej i krajowej, uczestniczyli w literackich konkursach ogólnopolskich, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Wśród nich poczęły się wyłaniać indywidualności, którym przewodzi debiutujący opowiadaniami już w 1978roku Jerzy Górczyński i poeta Jerzy Sałata, którego zbiorek wierszy "Zboża urodziwe" ukazał się w 1982 roku.

Osłabła, przeszła kryzys,
ale mimo to przetrwała
Największa aktywność "Barcji" przypada na lata 80. W 1985 roku, przy wsparciu Urzędu Miasta, pojawił się zbiór wierszy poświęcony Bartoszycom "Tobie miasto", w następnych zaś
latach tomiki poetyckie Teresy Bartek: "Mateńko moja", "Syn miodu", "To niemodne wiersze", Ewy Bucały "Wizerunki moje" i "Wyznaję tylko tobie", Jerzego Sałaty "Z opłotków wsi", Romualda Moszoro "Zaczarowanym piórem", Zygmunta Kornowskiego "Bartki pełne tajemnic".
Zmiany polityczno-społeczne miały wpływ także na "Barcję". Jej działalność w latach 90. straciła swą dynamiczność, osłabła, przeszła kryzys. Lecz mimo to przetrwała. W tym okresie jej członkowie nie zaprzestali twórczości. Urszula
Drogomir wydała "Obnażanie z mgły", Barbara Imianowska "Smak ciszy" i "Skrzydło motyla", Jerzy Sałata "Stąd widać małe miasteczko", Jerzy Górczyński "Granice".

Znowu silni
na początku wieku
Ponowne uaktywnienie Grupy nastąpiło na początku XXI wieku. W pełni twórczego rozwoju Jerzy Górczyński i Jerzy Sałata, obaj członkowie Związku Literatów Polskich, ukazują utwory dojrzałe warsztatowo: pierwszy w powieściach: "Zaklinacze ogrodów" i "Przesilenie", drugi w zbiorach wierszy: "Potrzebni światu", "Żniwowisko". Wiesław
Mańko wydaje oszczędne w słowach miniatury zatytułowane "Wiersze", Urszula Drogomir refleksyjne liryki w tomiku "Zanim...", a Piotr Monkiewicz humoreski pisane wileńską gwarą "Pięć dymów w Kobylakach".

Kronika grupy
na 25 lat istnienia
Zwieńczeniem 25-letniej "Barcji" jest publikacja o niej, opracowana przez Jerzego Sałatę, Urszulę Drogomir i Jana Bachara. Składają się na nią: kronika "Barcji", wiersze i opowiadania wymienionych i nie wymienionych przeze mnie autorów, stanowiące pewnego rodzaju antologię, noty i zdjęcia członków Grupy, recenzje tomu wierszy Jerzego Sałaty "Żniwowisko" pióra Celiny Wiszniewskiej, polonistki, patronki "Barcji". Książkę, w estetycznej szacie graficznej, dzięki wsparciu finansowemu władz i instytucji miejskich Bartoszyc, wydało Wydawnictwo Wers z Olsztynie.

Tadeusz Matulewicz

Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.
Tagi: Barcja
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5