Uratował sąsiadów

2023-10-23 15:09:23(ost. akt: 2023-10-23 15:19:59)
Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Funkcjonariusz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w czasie wolnym od służby uratował sąsiadów. Przeczytajcie co się stało.
Funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Bezledach 21 października w czasie wolnym od służby, przebywając w mieszkaniu, wyczuł zapach spalenizny.

Natychmiast wybiegł na klatkę schodową, gdzie zauważył wydobywający się dym z mieszkania sąsiadów. Powiadomił służby ratunkowe i wszedł do środka.

W zadymionym pomieszczeniu zauważył śpiącego mężczyznę, którego obudził. W kolejnym pokoju napotkał śpiącą osobę. Okazało się, że jest to matka mężczyzny.

Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariusza z PSG w Bezledach, nie doszło do wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym i nie doszło do zaczadzenia osób w nim przebywających, nie zdających sobie sprawy z niebezpieczeństwa.

Wraz z sezonem grzewczym wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) nazywanym "cichym zabójcą".

Warto wiedzieć, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
— zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić
przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
— wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
— jak najszybciej podać tlen,
— jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta — usta oraz masaż serca,
— nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:
— nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
— nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

Jeśli posługujesz się ogniem otwartym:
— dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
— nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
— nie pal papierosów w łóżku — ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu,
prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
— nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
— nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru — odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
— przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
— przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
— przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
— wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
— wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

Gdy opuszczasz mieszkanie:
— sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
— przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
— u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

Gdy powstanie pożar:
— zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112,
— staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku — pamiętaj — dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
— jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
— nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można
wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
— powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
— nie wdychaj dymu — zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe — zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny,
bawełny itp.).

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy - 112
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5