Trwa głosowanie w Bartoszyckim Budżecie Obywatelskim 2023. Sprawdź, jakie projekty zgłoszono

2023-08-14 09:31:51(ost. akt: 2023-08-14 09:46:48)

Autor zdjęcia: Ewa Lubińska

Trwa głosowanie w Bartoszyckim Budżecie Obywatelskim 2023. W ramach tegorocznej edycji zgłoszono pięć projektów. Miasto na BBO przeznaczyło kwotę 100 tysięcy złotych. Głosowanie potrwa do 15 września.
Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Bartoszyc, oddając jeden głos na wybrany przez siebie projekt. Specjalnie przygotowana karta do głosowania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce. Tam też można znaleźć szczegóły dotyczące głosowania.

Jakie projekty zgłosili mieszkańcy miasta?

Pierwszy z nich to „Dog Park – wybieg dla psów” (teren przy Jeziorku Miejskim ul. Kętrzyńska) – celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Bartoszyc posiadającym psy wspólną zabawę na profesjonalnie wykonanych obiektach oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego eliminując przypadki niezgodnego z prawem wypuszczania psów na ulicach oraz terenach do tego nieprzeznaczonych.
(kwota finansowania: 99.842,79 zł)

Drugi porjekt to „Nasze Miejsce – Rewitalizacja i ożywienie Jeziorka Miejskiego, tworząc miejsce spotkań i wypoczynku” – projekt ma na celu służyć wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od wieku, z naciskiem na młodzież. Rewitalizacja przestrzeni Jeziorka Miejskiego ma się przyczynić do zagospodarowania pustych przestrzeni, poprzez wprowadzenie elementów rekreacyjnych.
(Kwota finansowania: 93.150 zł)

Projekt trzeci nosi tytuł „Czyste Bartoszyce" i obejmuje zakup (co najmniej) 230 koszy ulicznych na śmieci, w tym koszy na śmieci segregowane. Jak czytamy: "realizacja zaproponowanego projektu przyczyni się do poprawy estetyki Miasta Bartoszyce. Zakupione przedmioty będą służyć ogółowi mieszkańców oraz osobom odwiedzających Bartoszyce".
Kwota finansowania: 100.000 zł

Projekt czwarty to „Zakup fantomów szkoleniowych na potrzeby edukacji medycznej mieszkańców Bartoszyc” – celem tego projektu jest edukacja mieszkańców Bartoszyc w zakresie pierwszej pomocy oraz zasad działania służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Szkolenia będą prowadzone w Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach oraz na stanowiskach promocyjnych i otwartych spotkaniach z mieszkańcami miasta.
(Kwota finansowania: 57.812,46 zł).

I ostatni ze zgłoszonych projektów — „Zadaszenie na terenie zielonym MOPS na potrzeby zajęć terapeutyczno-integracyjnych dla mieszkańców Bartoszyc, w szczególności wymagających wsparcia specjalistycznego oraz ich otoczenia”. Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutyczno-integracyjnych, realizowanych na rzecz mieszkańców Bartoszyc, w szczególności wymagających specjalistycznego wsparcia oraz ich otoczenia, poprzez wykonanie zadaszenia na terenie zielonym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
(Kwota finansowania: 100.000 zł).

Jak widać potrzeb jest sporo. To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy teraz od mieszkańców. Głosowanie potrwa do 15 września.
lub

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5