W Ponikach noszą odpowiednio obciążone plecaki

2023-05-10 16:50:43(ost. akt: 2023-05-10 16:54:40)

Autor zdjęcia: Zbyszek Woźniak

Nadal wielu uczniów z Warmii i Mazur dźwiga w drodze do szkoły zbyt ciężkie plecaki. W 2022 roku najcięższy ważył ponad 14 kg! Jednak nie tylko najlżejsze, ale też „prawidłowe wagowo” tornistry nosili uczniowie z jednej ze szkół w gminie Sępopol.
Jak podaje Państwowa Inspekcja Sanitarna, według opublikowanego niedawno raportu „Stan sanitarno-higieniczny województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2022” w kwestii ciężaru uczniowskich plecaków nastąpił przełom.

— Prowadziliśmy zapobiegawczy nadzór sanitarny nad realizacją wielu inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim oraz nadzór sanitarny nad stałymi zakładami nauczania i wychowania. W szkołach na Warmii i Mazurach przeprowadziliśmy badania wagi plecaków noszonych przez uczniów. Badaniami objęliśmy po dwie szkoły podstawowe z każdego powiatu, co dało ogólną liczbę 38 szkół, 7244 uczniów z 474 oddziałów. Spośród ocenionych uczniów 5648 uczęszczało do szkół miejskich, a 1596 pobierało naukę na wsi. Wyniki badań pokazały, że uczniowie szkół podstawowych nadal noszą za ciężkie plecaki, choć jest lepiej niż w poprzednich latach. Najbardziej obciążone tornistry mają czwartoklasiści, najlżejsze – ósmoklasiści. Uczniowie szkół miejskich dźwigają więcej ciężarów od rówieśników uczących się na wsiach, a zbyt ciężki tornister częściej noszą dziewczęta niż chłopcy — informuje Agnieszka Wabik, zastępca warmińsko-mazurskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W Polsce za nieprawidłową wagę plecaka szkolnego przyjmuje się stosunek wagi plecaka do masy ciała osoby, która ten plecak nosi, większy niż 15 proc.
Poprzednie badania w tym zakresie w naszym regionie były prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w 2018 roku. Wtedy objęły one swym zakresem 9148 uczniów z całego województwa. Nieprawidłowy stosunek ciężaru plecaka do masy ciała stwierdzono u 1758 uczniów, co stanowi 19,2 proc.

Z badania z 2018 roku wynikało także, że największą grupą z przeładowanymi plecakami byli czwartoklasiści (niemal 37 proc.). Najlepiej w tym zakresie wypadli uczniowie klas ósmych (6,7 proc.). Okazało się także, że w szkołach 19,6 proc. uczniów ze wsi miało przeciążony plecak, podczas gdy w mieście było to 18,6 proc.

Po analizie wyników przesłanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzające akcję w 2022 roku, u 794 uczniów stwierdzono niewłaściwy stosunek wagi plecaka do masy ciała, co stanowiło 11 proc. U pozostałych uczniów (6450) stosunek ten był niższy niż 15 proc.

Przeanalizowano także strukturę obciążenia u uczniów poszczególnych klas. Okazało się, że największą grupą z przeładowanymi plecakami są czwartoklasiści (19,1 proc.), zaś najlepiej w tej kategorii wypadli uczniowie klas ósmych, wśród których jedynie 3,8 proc. nosiło zbyt ciężki tornister.

W miastach na 5648 zbadanych uczniów u 647 stwierdzono nadmierny ciężar plecaka (11,4 proc.). Z kolei spośród 1596 uczniów wiejskich podstawówek zbyt ciężkie plecaki miało 147 (9,2 proc.). Zatem większy odsetek uczniów noszących plecaki powyżej dopuszczalnej normy odnotowano u uczniów miejskich szkół podstawowych.

Z kolei w 2022 roku właścicielem najcięższego plecaka był uczeń klasy siódmej, którego tornister ważył 14,3 kg (waga ciała – 60,7 kg; stosunek ciężaru plecaka do masy ciała – 23,6 proc.). Z kolei najwyższy stosunek wagi plecaka do ciężaru ciała ucznia odnotowano u ucznia klasy piątej i wyniósł on 29,9 proc. (masa ciała 24,72 kg; ciężar tornistra – 7,4 kg).

W raporcie przeczytać można, że „w porównaniu do oceny obciążenia uczniów tornistrami/plecakami przeprowadzonej w roku 2018 nastąpił pewien przełom. Wówczas nie stwierdzono ani jednej szkoły, w której stosunek ciężaru plecaka do masy ciała u wszystkich uczniów był prawidłowy”.

Natomiast w 2022 roku w trzech szkołach u wszystkich uczniów stosunek ten był właściwy w Marcinkowie, Kowalach Oleckich oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach w gminie Sępopol.
RAZ

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5