Policjanci gotowi na "dzień wagarowicza"

2023-03-21 08:00:00(ost. akt: 2023-03-20 22:48:17)

Autor zdjęcia: Straż Miejska w Olsztynie

Pierwszy dzień wiosny nazywany jest "dniem wagarowicza". Niektórzy uczniowie postanowią uczcić go w oczywisty sposób, często racząc się przy tym alkoholem, dlatego policjanci kontrolują sklepy, gdzie jest on sprzedawany.
Dziś, 21 marca przypada kalendarzowy pierwszy dzień wiosny. Dzieci i młodzież często obchodzą ten dzień w sposób szczególny, najczęściej podczas wydarzeń organizowanych na terenie szkoły. Ten dzień określany jest także „dniem wagarowicza”, dlatego część uczniów opuszcza szkołę, aby świętować na swój sposób. Młodzież co roku rozpala ogniska w miejscach niedozwolonych, pije alkohol i sięga po środki odurzające.

Funkcjonariusze kontrolują skwery, parki, tereny przybrzeżne rzek, czyli miejsca w których lubi spotykać się młodzież. Legitymują nieletnich i sprawdzają ich stan trzeźwości. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, wagary, spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd nieletnich. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć szczególnie osoby zakłócające ład i porządek, dopuszczające się wybryków chuligańskich.

Szczególnemu nadzorowi podlegają również placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci ostrzegają sprzedawców przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, szczególnie za udostępnianie alkoholu osobom małoletnim.

Wreszcie możemy otwarcie mówić o wiośnie. Choć za oknem dopiero majaczy, widać ją w oddali. Zmęczona zimową agonią młodzież, ale i dorośli, chętnie spędziliby ten dzień przy ognisku. Ważne, aby świętować z głową, w sposób adekwatny do naszego wieku.

kpp/tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5